Reklama
wtorek, 18 grudnia 2018 21:58

To musi się opłacać …

Napisane przez  Administrator

…Często takie słowa słyszy badacz, innowator, który ma znaleźć sposób na sfinansowanie kosztownych badań, eksperymentów. Jak wygląda finansowanie nauki i czy rezultaty mogą przynieść satysfakcję finansową?

 Jeśli jakiś pomysł na badania mieści się w ramowych programach uczelni albo odpowiada ogólnym priorytetom rozwoju konkretnej branży, łatwiej pozyskać z budżetu uczelni środki na rozpoczęcie jego realizacji. Tak było w przypadku dronów nowej generacji. Jednak osiągnięcie praktycznych rezultatów wymaga komercjalizacji i tym zainteresowała się branża lotnicza. Teoretycznie przedstawiciele nauk technicznych mają ułatwione zadanie, bo mogą liczyć na zainteresowanie ze strony przemysłu. Tak było w epoce gospodarki sterowanej centralnie, ale też „rozdzielnik” ograniczał zakres badań do kilku wytyczonych kierunków. Niestety, w gospodarce wolnorynkowej nie ma tak prostego przełożenia, żeby konkurencja wymuszała poszukiwania innowacji. Bogate koncerny wolą prowadzić własne badania rozwojowe w oparciu o całkowicie kontrolowane laboratoria, a mniejsze przedsiębiorstwa nie są tak zasobne, aby inwestować w badania. Jest to opłacalne w perspektywie długoterminowej. 

Dziś funkcjonują na rynku firmy, często studenckie start-upy, które po przejściu wszystkich etapów – od pomysłu do produktu – poszukują inwestora, który sfinansuje wdrożenie produkcji na skalę przemysłową. 

Nie zdajemy sobie sprawy z podstawowej zależności między wysokością nakładów, a etapem wdrożenia pomysłu do produkcji. Od pomysłu do przemysłu jest dziewięć kroków i uzyskanie na przykład patentu jest najmniej kosztownym, a to dopiero połowa drogi.

DSC03231 Zdarzają się sytuacje wyjątkowe, choć nie należą do wyjątków w wielu rozwiniętych gospodarczo państwach. Przykładem może tu być sektor zbrojeniowy czy branże priorytetowe jak przemysł lotniczy, energetyka, a ostatnio TI (telekomunikacja i informatyka). Wszystkie te warunki spełnia Projekt Proteus, w którego zainwestowano 62 miliony. To kompleksowe rozwiązanie dedykowane dla wojska, służb ratownictwa, idealne do pracy we wszystkich sytuacjach kryzysowych. Kiedy badacz – a najczęściej zespół – ma już gotowe rozwiązanie, pozostaje problem, jak je sprzedać, chroniąc jednocześnie swoje prawa podmiotowe i prawa do wynagrodzenia. Wtedy musi wkroczyć rzecznik patentowy i broker innowacji. Takie rozwiązanie znalazła Politechnika Poznańska, powołując w 2009 roku Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii. 

Centrum funkcjonuje jako niezależna, międzywydziałowa jednostka, podlegająca prorektorowi ds. współpracy z gospodarką. Realizuje misję łączenia nauki i biznesu poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań i projektów nakierowanych na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz poprzez rozwój nauki. Oferuje kompleksową obsługę doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną, m.in. w zakresie ochrony własności intelektualnej, wdrażania wyników badań, działalności innowacyjnej, transferu wiedzy i technologii do gospodarki. 

Sekcja ds. Patentów i Własności Intelektualnej oferuje pomoc w zakresie: współpracy z rzecznikiem patentowym PP, przygotowania wniosków patentowych i wszelkiej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia ochrony wynalazku, prowadzenia i udostępniania bazy wynalazków; pomoc w procesie ochrony własności intelektualnej, m.in. doradztwa w wyborze formy ochrony, opracowania dokumentacji patentowej, ale też prowadzenia szkoleń w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej.

W 2013 roku Uczelnia zgłosiła do Urzędu Patentowego RP 88 wynalazków, w tym trzy zagraniczne, i uzyskała 81 patentów, jedno prawo ochronne na znak towarowy oraz jedno prawo z rejestracji na wzór przemysłowy.

W okresie 2010-2012 uzyskała 131 praw wyłącznych na wynalazki, a utrzymywała w mocy 21 patentów, w tym dwa zgłoszone w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w 29 państwach oraz na terenie USA. W tych latach zgłoszono do Urzędu Patentowego odpowiednio:

2010 – 66 wynalazków, dwa znaki towarowe i jeden wzór przemysłowy

2011 – 78 wynalazków, trzy znaki towarowe i dwa wzory przemysłowe

2012 – 106 wynalazków

 

oraz uzyskano:

2010 –  29 patentów i jedno prawo ochronne dla znaku towarowego

2011 –  40 patentów i jedno prawo ochronne dla wzoru użytkowego

2012 –  62 patenty i dwa prawa z rejestracji topografii układów scalonych.

W roku 2018, na dzień 30 czerwca, zgłoszono 16 pvatentów krajowych i trzy zagraniczne.

Wynalazki opracowane na Politechnice Poznańskiej, promowane przez Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, otrzymują liczne nagrody na międzynarodowych wystawach i targach, m.in. na wystawach IWIS w Warszawie, Inventions Geneva, Brussels Innova, iENA w Norymberdze, Concours Lépine w Paryżu, SIIF w Seulu, INST na Tajwanie oraz INPEX w USA. To tylko niektóre z nich:

System do szybkiej oceny i optymalizacji obróbki odlewów (WBMiZ PP)

Brussels Innova, Belgia – złoty medal z wyróżnieniem

Brussels Innova, Belgia – nagroda Ministra Gospodarki RP

INPEX, USA – złoty medal 

SIIF, Korea – srebrny medal

Concours Lépine, Francja – złoty medal

 

Seria stołów obrotowych CNC z przekładniami spiroidalnymi typu dupleks (WBMiZ PP)

Brussels Innova, Belgia – srebrny medal

SIIF, Korea – brązowy medal

SIIF, Korea – nagroda stowarzyszenia „Russian House for International Scientific and Technological Cooperation”

INPEX, USA - nagroda specjalna „Taiwan Invention Association”

Sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz układ do stosowania tego sposobu (WBMiZ PP)

INPEX, USA – złoty medal 

INST, Tajwan – złoty medal

Geneva Inventions, Szwajcaria – złoty medal z wyróżnieniem

Elektronicznie sterowany system rzędowego wysiewu do zbóż i innych roślin uprawnych dla rolnictwa precyzyjnego (WMRiT PP)

Brussels Innova, Belgia – złoty medal

Przyrząd do badania mięśni poprzecznie prążkowanych oraz metoda diagnozowania bólu mięśniowo-powięziowego z wykorzystaniem wynalazku (WMRiT PP + UMP + AWF) 

Brussels Innova, Belgia – srebrny medal

Concours Lépine, Francja – brązowy medal

EUROINVENT, Rumunia – złoty medal

Wielobiegowy i dźwigniowy napęd ręcznych wózków inwalidzkich (WMRiT PP)

Brussels Innova, Belgia – brązowy medal

Szafa kuchenna zawierająca mobilne moduły wewnętrzne, szczególnie dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością (WA PP)

EUROINVENT, Rumunia – złoty medal

 

O potencjale komercjalizacyjnym uczelni świadczy także baza ofert zawierająca wykaz ponad 70 technologii w fazie demonstracyjnej, przeznaczonych do komercjalizacji. Została ona stworzona w ramach Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

 

 

Oto opisy trzech z tych projektów: 

 

Szafa modułowa, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych 

 

Pat/1681 P.407038 i otrzymane pozytywne sprawozdanie o stanie techniki z dnia 18 marca br.

Zawiera w swoim wnętrzu dwa poziomy modułów składowania z możliwością zsunięcia górnych na poziom niższy. Rozwiązanie ma na celu umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub o ograniczonym zakresie ruchów wygodnego dostępu i korzystania z przestrzeni składowania zlokalizowanych w wyższych partiach, które zwykle są dla nich niedostępne.

 

Przyrząd do badania mięśni poprzecznie prążkowych oraz metoda diagnozowania bólu mięśniowo-powięziowego 

Wynalazek jest związany z opracowaną przez zespół pracowników Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w pełni obiektywną metodą diagnozowania bólu mięśniowo-powięziowego, który występuje u 30-50% pacjentów z bólem przewlekłym (według danych podawanych w literaturze oraz przez szpitalne statystyki medyczne). Ponieważ ból dotyka tak licznej grupy pacjentów, dlatego jest to zagadnienie niezwykle ważne. Wdrożenie wynalazku do codziennej praktyki lekarskiej przyczyni się do zdecydowanego zwiększenia skuteczności diagnozowania, a tym samym do leczenia bólu.

Do tej pory samo zjawisko wykorzystywane w wynalazku było potwierdzone na pojedynczych przypadkach na poziomie naukowym, jednak nigdy nie było ono opracowane i dostępne na poziomie klinicznym. Nie istniały żadne wytyczne ani parametry określające zakwalifikowanie danego przypadku jako „chory”, „nie chory”, ani oceny stopnia rozwoju schorzenia. Jest to metoda obiektywna, całkowicie niezależna od subiektywnych odczuć pacjenta lub lekarza. Zaobserwowana reakcja organizmu zachodzi w obszarze występowania bólu u pacjenta.

Rynek zastosowań bioinżynierii jest na tyle rozwojowy, nowoczesny i prestiżowy dla uczelni, bowiem zazwyczaj jego tematyką zajmują się uczelnie o najwyższym rozwoju technicznym i dorobku intelektualnym. Wszelkie rozwiązania pojawiające się w tej tematyce są też mocno pożądane, ponieważ rynek medyczny jest otwarty na wszelkiego rodzaju usprawnienia techniczne.

Obecnie autorzy wynalazku pracują nad upowszechnieniem uzyskanych wyników, co przekłada się na publikacje z Impact Factor. Trwają także prace nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o przyznanie grantów, których uzyskanie pozwoli na opracowanie jeszcze jednego przyrządu diagnostycznego oraz na wdrożenie do „liniowej” praktyki lekarskiej opracowanych rozwiązań diagnostycznych. Nie chodzi tutaj tylko o lokalny ośrodek kliniczny, a przede wszystkim o szersze włączenie do wielu ośrodków medycznych w kraju i na świecie. 

 

Elektronicznie sterowany system rzędowego wysiewu do zbóż i innych roślin uprawnych dla rolnictwa precyzyjnego

Opracowano, wykonano prototypy i zbadano w warunkach laboratoryjnych i polowych mikroprocesorowy system do kontroli i sterowania wysiewu, szczególnie dla siewników mechaniczno-pneumatycznych z centralnymi, wałeczkowymi i szczelinowo-wibracyjnymi zespołami dozującymi, oparty na nowoczesnych mikrosterownikach typu RISC, programowalnych w układzie. System ten pozwala na precyzyjne dozowanie ziarna na podstawie pomiaru drogi (prędkości) siewnika i jego położenia geograficznego wyznaczanego za pomocą odbiornika GPS, według żądanej mapy gęstości siewu. Ponadto umożliwia eliminację zastosowania w siewniku bezstopniowych przekładni mechanicznych, ciągłą kontrolę aktualnej liczby wysiewanych nasion na podstawie pomiarów zmiany masy zbiorników ziarna oraz zliczanie wysianych nasion we wszystkich przewodach nasiennych, a także pełną kontrolę obsianej powierzchni i zapasu nasion w zbiornikach oraz wykrywanie przerw wysiewu za pomocą innowacyjnych, optoelektronicznych czujników ziaren. 

System może być łatwo adaptowany do dowolnego siewnika rzędowego mechanicznego i mechaniczno-pneumatycznego, zwłaszcza wchodzącego w skład agregatów uprawowo-siewnych o znacznej szerokości roboczej. Możliwość wymiany programu sterownika zamontowanego na maszynie pozwala na rozwój systemu w trakcie produkcji. Może on pracować autonomicznie lub pod kontrolą uniwersalnego komputera pokładowego z systemem operacyjnym Windows, zamontowanego na ciągniku, połączonego przez przewodowe lub bezprzewodowe łącze szeregowe. Odłączenie komputera nadrzędnego powoduje automatyczne przejście sterownika w tryb pracy autonomicznej.

Stanowisko laboratoryjne do badania poprzecznej i podłużnej nierównomierności wysiewu siewników rzędowych i precyzyjnych, pracujące w cyklu zautomatyzowanym pod kontrolą programu komputerowego, może znaleźć zastosowanie w laboratoriach zaplecza naukowo-technicznego przemysłu maszyn rolniczych.

 

Informacji do materiału dostarczyło Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii PP.

 

Prawdopodobnie są Czytelnicy, którzy pamiętają czasy, kiedy w dzielnicy była jedna sprawna budka telefoniczna. Dziś nie możemy sobie wyobrazić świata bez telefonów komórkowych i sprawnej telekomunikacji. Wydajność i niezawodność systemów telekomunikacyjnych zawdzięczamy ciągłym pracom nad ich udoskonalaniem. Przykładem tego jest współpraca grupy pracowników Politechniki Poznańskiej, pod kierunkiem prof. Andrzeja Dobrogowskiego i dr. inż. Mieczysława Jessy, z krajowymi operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie synchronizacji sieci telekomunikacyjnych i opracowania urządzeń wspomagających warstwę synchronizacji w sieciach telekomunikacyjnych. Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji we współpracy z amerykańską firmą Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, OR (USA) opracowali nową technologię EDT (Embedded Deterministic Test) i wykorzystujący ją produkt TestKompress. 

Nowe rezultaty badań w zakresie pól komutacyjnych i teorii ruchu zaproponował zespół prof. Wojciecha Kabacińskiego, który zajmował się m.in. badaniem tych pól w routerach o dużej pojemności oraz w optycznych przełącznicach cyfrowych. Zespół dr. hab. inż. Macieja Stasiaka prowadził prace dotyczące inżynierii ruchu w sieciach szerokopasmowych z integracją usług. 

Związki informatyki ze służbą zdrowia wydają się odległe, ale jej skuteczność zależy właśnie od komputerów. Pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Brzezińskiego został stworzony system informatyczny przeznaczony dla służby zdrowia, pod nazwą Eskulap.Składa się on z kilkudziesięciu modułów przeznaczonych dla użytkowników pełniących różne role w organizacji jednostki medycznej, m.in.: lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek, farmaceutów, laborantów, techników itp. W 2000 roku Bank Światowy rozstrzygnął przetarg na zakup systemów informatycznych dla ponad 200 szpitali w Polsce. 

Zachęcani reklamą, oczekujemy sprzedaży wysokiej jakości produktów spożywczych, zwłaszcza świeżych owoców i warzyw. Zależy to w coraz większym stopniu od technologii stosowanych w transporcie i w przechowywaniu. 

Politechnika Poznańska zaangażowała się w stworzenie kompleksowego systemu diagnostycznego nadwozi pojazdów chłodniczych do transportu żywności, umożliwiającego ocenę pojazdów nowych (badania certyfikacyjne ATP) oraz eksploatowanych (w tym projektowanie zakresu napraw). Podczas prac badawczych wypracowany został sposób symulacji rozkładu temperatury w chłodzonym ładunku żywnościowym w różnych sytuacjach transportowych, a także system komputerowego wspomagania projektowania chłodniczych przechowalni żywności (głównie owoców i warzyw). 

 

Witold M. Orłowski – główny doradca ekonomiczny PwC Polska: Jak do tej pory polskiej gospodarce w nieznacznym stopniu udało się wejść na ścieżkę rozwoju opartego na innowacjach i wiedzy. Jedyną drogę, która może prowadzić do sukcesu rozwojowego kraju i dołączenia do grupy zamożnych, wysoko rozwiniętych państw. Kluczową rolę w tym zjawisku odgrywa rozpaczliwie niskie zainteresowanie gospodarki działaniami innowacyjnymi i komercjalizacją badań naukowych, stawiające Polskę nie tylko na jednym z ostatnich miejsc wśród członków OECD i UE, ale również daleko w tyle za znajdującymi się na zbliżonym poziomie rozwoju gospodarkami większości krajów Europy Środkowej. Bez stopniowej zmiany w tej dziedzinie nie jest możliwe przestawienie polskiej gospodarki na tory konkurencji czynnikami innymi niż niski koszt pracy, a w ślad za tym niemożliwe jest na długą metę wyrwanie się Polski z „pułapki średniego poziomu dochodu”.  

Jeśli ta diagnoza jest trafna, to o czym świadczą powyższe przykłady? 

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx