Reklama
wtorek, 18 grudnia 2018 21:57

Dbać o środowisko …

Napisane przez  Administrator

Dziś, to prawdopodobnie najważniejszy imperatyw! Jednak środowisko to nie tylko przestrzeń przyrodnicza w jakiej żyjemy, ale również przestrzeń w sensie społecznym, wspólnotowym, lokalnym i globalnym. 

W Katowicach 2 grudnia 2018 roku na światowym szczycie klimatycznym premier Mateusz Morawiecki podpisał „Pakt o elektromobilności”. Dokument powstał z polskiej i brytyjskiej inicjatywy i zakłada między innymi pojawienie się wkrótce na naszych drogach miliona samochodów o napędzie elektrycznym. Brzmi fantastycznie, ale rzeczywistość wygląda inaczej. W ostatnim roku w Polsce zarejestrowano 528 prywatnych samochodów elektrycznych, w tym samym czasie w Norwegii – 11300, chociaż ten kraj jest zasobny w ropę i gaz. W Polsce problemem dla każdego, kto zdecyduje się na elektromobilność, jest brak sieci pozwalającej na ładowanie akumulatorów tych pojazdów i wszystko wskazuje na to, że pierwszymi, którzy zdecydują się na jej wprowadzenie będą samorządy w komunikacji miejskiej. 

W laboratoriach Wydziału Transportu i Maszyn Roboczych Politechniki Poznańskiej powstały rozwiązania dotyczące konstrukcji nośnych i optymalizacji zespołów napędowych autobusów Solaris Urbino i Vacanza. Na uwagę zasługuje wersja hybrydowa autobusu Urbino, bowiem prawdopodobnie to one w przyszłości staną się najpopularniejsze w komunikacji miejskiej, ale komunikacja masowa to również tramwaje. W ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Politechnika Poznańska wraz z firmą Modertrans Poznań sp. z o.o. przeprowadziła szereg badań, których efektem jest nowoczesny tramwaj Moderus Gamma. Jest to model całkowicie niskopodłogowy, wyposażony w szereg innowacyjnych rozwiązań. 

Przyszłość należy do pojazdów hybrydowych, zarówno w komunikacji zbiorowej, jak i w dziedzinie pojazdów funkcyjnych, właściwych dla infrastruktury miejskiej. Dlatego powstał projekt pod tytułem: „Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego”. 

Jest on realizowany w ramach konsorcjum: ODIUT Automex sp. z o.o., Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw), Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw), Politechniki Poznańskiej (Wydział Maszyn Roboczych i Transportu).

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu z ramienia poszczególnych konsorcjantów są: dr inż. Rafał Grzeszczyk (ODIUT Automex sp. z o.o.), dr hab. inż. Magdalena Dudek (AGH), dr hab. inż. Mariusz Walkowiak, prof. nadzw. (IMN-CLAiO) dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. nadzw. (PP).

Program jest realizowany przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, osi priorytetowej „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działania „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Rozwój pojazdów elektrycznych w Polsce uwarunkowany jest strukturą i stanem sieci energetycznej. Włączenie do eksploatacji dużej liczby pojazdów elektrycznych wiąże się z koniecznością jej modernizacji oraz zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną, która dziś pochodzi głównie z energii nieodnawialnej. Powoduje to zwiększoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Celem projektu jest opracowanie systemu energetycznego zbudowanego z akumulatora elektrochemicznego oraz stosu ogniw paliwowych PEMFC, gdzie innowacyjnym w kraju rozwiązaniem jest wykorzystanie metanolu do produkcji wodoru na potrzeby zasilania ogniw paliwowych. Zastosowanie proponowanego układu energetycznego pozwoli na odciążenie sieci energetycznej przez zasilanie pojazdów elektrycznych metanolem czyli paliwem płynnym, które uważane jest za „nośnik wodoru” lub chemiczny magazyn energii”. Metanol można w łatwy sposób dystrybuować, poprzez istniejącą sieć dystrybucji paliw węglowodorowych.

Projekt wystartował we wrześniu tego roku i będzie realizowany przez trzy lata. Jego efektem będą rozwiązania zgłoszone do ochrony patentowej. Powstał na bazie wieloletnich badań związanych z eksploatacją pojazdów w ich rzeczywistych warunkach ruchu. Z badań tych wynika, że aby zapewnić spełnienie wymagań ekologicznych co do eksploatacji pojazdów, konieczna jest personalizacja ich systemów generowania energii do napędu pod względem bieżących potrzeb użytkownika. Taką właśnie możliwość można uzyskać wykorzystując hybrydowe układy napędowe i ogniwa paliwowe.

Poza pracownikami Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej w projekcie udział biorą studenci III stopnia studiów (doktoranci). Myślę, że w niedalekiej przyszłości dołączą studenci zainteresowani tematyką objętą projektem a namacalne efekty w postaci zbudowanych stanowisk badawczych będą widoczne już w przyszłym roku.

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx