Reklama
wtorek, 18 grudnia 2018 21:52

NAUKOWY AMBASADOR POLSKI

Napisane przez  Administrator

Tuż przed końcem roku na Politechnice Poznańskiej nadano tytuł doktora honoris causa prof. dr hab. Mieczysławowi Jarońcowi, wybitnemu specjaliście w dziedzinie chemii materiałów i fizykochemii powierzchni. 

Przedstawiamy zarys sylwetki uczonego.

Jego droga naukowa rozpoczęła się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wzbogacona pobytem w Georgetown University, McMaster University, oraz w Kent State University, rozwijała się dynamicznie, co w roku 1991 zaowocowało propozycją objęcia stanowiska profesora na Wydziale Chemii i Biochemii Kent State University (Ohio), w którym do dnia dzisiejszego profesor kieruje własnym zespołem badawczym.

Jest jednym z nielicznych polskich naukowców, który osiągnął światowy sukces w warunkach ostrej amerykańskiej konkurencji. Bardzo cenne dla nas jest to, że w licznych wywiadach prasowych oraz w kontaktach z innymi naukowcami z całego świata zawsze podkreśla swoje polskie pochodzenie i pełni rolę naukowego ambasadora Polski w świecie. 

Podstawową dziedziną zainteresowań naukowych prof. Mieczysława Jarońca są szeroko rozumiane zagadnienia adsorpcji i chemii powierzchni w nowym niekonwencjonalnym aspekcie poznawczym. W pracach naukowych profesor prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, służące syntezie nanomateriałów o uporządkowanej strukturze i zdefiniowanej porowatości z przeznaczeniem do adsorpcji, katalizy, fotokatalizy i ochrony środowiska. Jest twórcą nowych algorytmów/równań i zależności mających zastosowanie w szeroko rozumianej teorii adsorpcji.

Jest autorem ponad 1000 publikacji naukowych, artykułów przeglądowych i monograficznych z zakresu adsorpcji, chromatografii, chemii powierzchni, chemii materiałów nanoporowatych; współautorem monografii Physical Adsorption on Heterogeneous Solids (Elsevier, Amsterdam, 1988, z R. Madey) oraz współedytorem: numeru specjalnego „Journal of Materials Science” (vol. 20, 2010 r., z D. Zhao and B.S. Hsiao) nt. Advanced Materials in Water Treatments, numeru specjalnego „Chemistry Materials” (2008, z F. Schuth) nt. Templated Materials; tomów 129, 141 i 156 serii Studies of Surface Science and Catalysis wydawanej przez Elsevier, zawierających prace z sympozjów na temat nanoporowatych materiałów(z A. Sayari); zbioru prac z sympozjów dotyczących nanoporowatych materiałów wydanych przez World Scientific Publishers (2008, z A. Sayari).

Zdobył pięć nagród Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (1977-1988), został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi (1984). Jest laureatem nagród: Award of the Japan Society for the Promotion of Science (1997); Honorary member of Brazilian Association of Thermal Analysis and Calorimetry (2002); Kent State Univ., Distinguished Scholar Award (2002); Kent State Univ., Advisor Excellence Award (2007); Medalu A. Waksmundzkiego, (2007); Kent State Univ., Arts & Science College Distinguished Teacher Award (2010). Posiada tytuły: honorowego profesora UMCS (2005), doktora honoris causa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009) i doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2010).

Opracowała Natalia Jankowska

zdjęcia: Filip Furmańczak 

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://merkuriusz.com.pl/images/stories/
201893/naukowy/g

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx