Reklama
środa, 20 czerwca 2018 19:53

Wyprzedzamy czas

Napisane przez  Bronisław Marciniak

Spośród wielu inwestycji infrastrukturalnych nauki, jakie realizowano w ostatnich latach w Polsce, szczególną rolę odgrywa zlokalizowane na kampusie Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, które w ubiegłym roku uzyskało Polską Nagrodę Innowacyjności w Zielonej Górze oraz nagrodę EuroSymbol w kategorii  synergia nauki i biznesu, wręczoną na gali Monitora Biznesu w Katowicach. 

Z wyróżnień jesteśmy bardzo dumni – podkreśla dyrektor Centrum prof. Bronisław Marciniak – i zdajemy sobie sprawę, że dzięki temu staliśmy się lepiej rozpoznawalni w środowisku naukowo-gospodarczym. Tworzymy od podstaw zespół badawczy, a nie jest to proste i wymaga czasu. Obecnie w centrum  pracuje 40 osób, a docelowo ma być 200. Rozwijamy się  powoli, zgodnie z ideą założyciela  prof. Bogdana Marcińca, by łączyć grupy z różnych dziedzin, tworząc rzeczywiste zespoły interdyscyplinarne, co wyprzedza o lata obecną praktykę.   

W sąsiedztwie centrum mieszczą się ważne wydziały UAM – Chemii, Fizyki, Biologii, Matematyki i Informatyki, co umożliwia i ułatwia działania interdyscyplinarne. Najważniejszym celem, jaki stawia przed sobą WCZT, jest stworzenie multidyscyplinarnego ośrodka zajmującego się zaawansowanymi technologiami, odgrywającego znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Współpraca z wieloma jednostkami naukowymi umożliwia opracowywanie i realizację wielu programów badawczych, a także świadczenie usług badawczych. Dzięki temu placówka wraz z całą infrastrukturą jest miejscem, w którym poprzez badania mogą uczyć się i rozwijać studenci studiów doktoranckich i magisterskich w jednostkach stanowiących Konsorcjum WCZT, w skład którego wchodzą poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Instytuty Polskiej Akademii Nauk, w tym Chemii Bioorganicznej, Genetyki Roślin, Genetyki Człowieka, Fizyki Molekularnej, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Urząd Miasta Poznania. 

_E1A6037 W centrum działa już część chemiczna, natomiast biotechnologiczna jest jeszcze w trakcie tworzenia. Wkrótce na stałe zagoszczą tu naukowcy z Wydziału Biologii UAM, którzy zajmą jedno piętro budynku biotechnologii i tutaj będą mieli swoje laboratoria badawcze, a także wybrane grupy badawcze z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Badania placówki koncentrują się wokół opracowań oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów, jak również bio – i nanomateriałów, a także przygotowań specjalistycznych technologii ich wytwarzania. Na szczególne podkreślenie zasługuje interdyscyplinarność prowadzonych badań, mówiąc wprost, aby chemik  i biochemik mógł bez przeszkód współpracować z lekarzem i materiałoznawcą.

WCZT uruchomiło właśnie całkowicie wyposażoną zwierzętarnię – jedną z najnowocześniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej idea zakłada hodowlę zwierząt wolnych od charakterystycznych patogenów u danego gatunku, jak też zwierząt genetycznie modyfikowanych. Docelowo przebywać tutaj będzie pod opieką specjalistów kilka tysięcy zwierząt, których obecność pozwoli na rozwinięcie działu biotechnologii. Zwierzętarnia składa się z części hodowlanej, eksperymentalnej, zabiegowo-analityczno-laboratoryjnej, z pracowni badań behawioralnych oraz pracowni obrazowania in vivo. 

W centrum mieszczą się trzy typy laboratoriów: chemiczne, biotechnologiczne i unikalnej aparatury badawczej. To ostatnie posiada nie tylko unikalny sprzęt badawczy, ale także specjalistyczną obsługę i może świadczyć, na określonych warunkach, badania usługowe, na przykład dla małych i średnich przedsiębiorstw.

_MG_7424-HDR Centrum organizuje też  liczne konferencje i seminaria naukowe o interdyscyplinarnej tematyce związanej z działalnością WCZT.

Dla dalszego rozwoju WCZT szansą jest kontakt z przedsiębiorstwami biotechnologicznymi, których jest w Polsce – ale też w samej Wielkopolsce – bardzo dużo, również z firmami, które chciałyby współpracować z placówką w ramach otrzymanych grantów, a nie dysponują swoimi ośrodkami badawczymi. 

Wielkopolska placówka badawcza jest doskonałym miejscem pracy, a wiedza o jej potencjale zyskuje coraz większą popularność. Siła i możliwości tkwią w wykorzystaniu wiedzy opartej na innowacji oraz idei realizowanej w korespondencji z nowoczesnym wyposażeniem.

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx