środa, 20 czerwiec 2018 18:52

Nieustannie aktywny Kórnik

Z burmistrzem Kórnika Jerzym Lechnerowskim
rozmawia Maja Netter

Zaktualizowali Państwo „Strategię rozwoju gminy na lata 2017-2025”.  Jakie są priorytety?

W 2016 roku podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do aktualizacji najważniejszego dokumentu planistycznego naszej gminy, czyli strategii jej rozwoju. Poprzednia została przygotowana w 2008 roku. Od tego czasu w gminie zaszły dynamiczne zmiany w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Konieczne okazało się też wyznaczenie nowych zadań, ponieważ większość z tych planowanych udało nam się zrealizować do 2016 roku. Strategię sformułowano więc z myślą o mieszkańcach i potencjalnych inwestorach, określając kierunki długookresowej polityki gospodarczo-społecznej. Naszym priorytetem – zapisanym w dokumencie –  jest stworzenie mieszkańcom jak najkorzystniejszych warunków  życia poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury technicznej – głównie dróg i kanalizacji –  oraz edukacyjnej i społecznej. Nie mniej ważna jest ochrona środowiska naturalnego i ochrona zabytków, aby jak najlepiej wykorzystać  nasze walory turystyczne.

W urzędzie wydawane są Kórnickie Karty Dużej Rodziny „Rodzina Trzy Plus”. To ciekawostka, co gwarantuje?

Rada Miasta i Gminy Kórnik wprowadziła program Kórnicka Karta Rodziny „Trzy Plus” w 2014 roku. Program dotyczy głównie instytucji samorządowych, ale zaprosiliśmy również do tego programu firmy prywatne. W gminie obowiązują zniżki dla rodzin wielodzietnych w opłacie za przedszkola publiczne, jak i  za udział w zajęciach prowadzonych w Kórnickim Ośrodku Kultury. Tańsze są również bilety miesięczne w autobusach Kombusu oraz zajęcia prowadzone w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA: pływalnia, nauka pływania, rehabilitacja, siłownia, fitness, minigolf. Program realizuje również pięć firm prywatnych.

Kórniczanie mogą angażować się w życie swojego miasta poprzez zgłaszanie zadań i głosowanie, na jakie cele będą przeznaczone pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Czy mieszkańcy się udzielają? Jaki jest rodzaj zgłaszanych potrzeb?

Gmina Kórnik jest jedną z pierwszych, które wydzieliły w swoim budżecie część środków, oddając je do dyspozycji mieszkańców. Od czterech lat Rada Miasta i Gminy podejmuje uchwały dotyczące Budżetu Obywatelskiego. W tym czasie zrealizowano ponad 20 zadań, które zostały zaproponowane przez mieszkańców. Są wśród tych zadań ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, place zabaw, boiska sportowe, siłownie pod chmurką, a także tzw. projekty miękkie dotyczące szkoleń, programu dla seniorów czy dla osób z niepełnosprawnościami. Co roku przeznaczamy na budżet obywatelski 0,7 mln zł, ograniczając wartość jednego projektu maksymalnie do 200 tys. zł. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego uaktywniło mieszkańców; co roku zgłaszanych jest kilkadziesiąt wniosków, na które oddaje głosy 4-6 tys. osób. Co ciekawe, początkowe wątpliwości dotyczące uwag, że wygrywać mogą tylko duże miejscowości (np. miasto Kórnik), okazały się nieprawdziwe, bo wygrywają projekty kilku wsi, które potrafią się połączyć, zintegrować i głosować na niego. 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Pan, Panie Burmistrzu, zapraszają na wystawę „Łącząc teorię z praktyką”. Proszę przybliżyć jej temat.

Gmina od sześciu lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Organizowane są kompleksowe zajęcia terenowe dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. W tym roku głównym celem warsztatów było przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji reklam i szyldów w obrębie Kórnika i Bnina. Polegało to  między innymi na określeniu ich wpływu na kształtowanie ładu przestrzennego. Tak sformułowane zadanie wynikało z wprowadzonej 11 września 2015 roku tzw. ustawy krajobrazowej, która wyposażyła gminy w instrumenty mogące uregulować kwestie niepożądanych reklam w przestrzeni publicznej. Przeprowadzenie inwentaryzacji stanowi pierwszy krok do rozwiązania problemu chaosu reklamowego. Z ramienia urzędu odpowiedzialny za współpracę  jest wiceburmistrz Antoni Kalisz, a organizatorem i opiekunem praktyk od sześciu lat jest dr inż. Adam Zydroń. Wystawa „Łącząc teorię z praktyką” była zwieńczeniem pracy studentów kierunku gospodarka przestrzenna. Wystawę można było oglądać od 18 stycznia do 17 lutego 2018 roku w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”. 

„Kórniczanin” ukazuje się od 1988 roku – kończy właśnie 30 lat!

„Kórniczanin” jest jednym z najstarszych pism lokalnych w Polsce. Wynika to z faktu, że przez wiele lat władze nie pozwalały na wydawanie prasy lokalnej. W naszym mieście udało się obejść ograniczenia nakładane przez  ówczesny Urząd Kontroli Publikacji i  Widowisk i w 1988 wyszedł pierwszy numer pisma. Na początku był to miesięcznik. Od roku 2004 czasopismo wychodzi jako dwutygodnik. W zeszłym roku wydano 500.  numer gazety. Stanowi ona swego rodzaju kronikę wydarzeń gminnych i informator społeczno-kulturalny. Co ciekawe, współczesny „Kórniczanin” nawiązuje do wydawanego od 1875 roku – pod tym samym tytułem – pisma, którego redaktorem był Zygmunt Celichowski, plenipotent hrabiów i zarządca dóbr kórnickich. Obecny nakład pisma wynosi 4200 sztuk i praktycznie rozchodzi się w ciągu kilku dni, co świadczy o tym, że jest bardzo chętnie czytany przez mieszkańców.

Jakie są plany gminy związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego?

Główne uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego zamierzamy zorganizować jeszcze przed 27 grudnia tego roku, aby nie kolidowały z uroczystościami głównymi, które organizowane będą w Poznaniu. Najważniejszą częścią obchodów będzie odsłonięcie drugiej części pomnika poświęconego powstańcom wielkopolskim, który powstał w 2008 roku. Pomnik zostanie powiększony o element zawierający nazwiska powstańców. W Kórniku było ich ponad trzystu.

Obchody rocznicy powstania będą jednak odbywać się przez cały rok.  W szkołach będą organizowane wystawy i okolicznościowe akademie. W Zamku kórnickim odbędzie się sesja naukowa poświęcona powstaniu wielkopolskiemu. W listopadzie, tradycyjnie już, zorganizowany będzie przez  Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego przegląd pieśni powstańczych. 

{gallery}images/stories/201890/kornik/g{/gallery}

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.