środa, 20 czerwiec 2018 18:50

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego

Z dziekanem Wydziału Prawa UAM prof. Romanem Budzinowskim rozmawia Mariola Zdancewicz

Panie Dziekanie, Poznań jako pierwszy w Polsce – już we wrześniu – będzie gospodarzem XV Światowego Kongresu Prawa Rolnego…

Na Światowym Kongresie Prawa Rolnego w Kostaryce w 2016 roku zaproponowano, by następne spotkanie odbyło się w Polsce. To nie przypadek, gdyż polska delegacja była jedną z najbardziej licznych i aktywnych. Dał temu wyraz sekretarz generalny Unione Mondiale degli Agraristi Universitari prof. Enrique Ulate, kierując do mnie list z gratulacjami i podziękowaniem za nasz udział i wystąpił z propozycją organizacji tegorocznego kongresu. Wyraziłem wstępną zgodę, a w rezultacie wiosną ubiegłego roku gościłem w Poznaniu prezydenta UMAU prof. Leonardo Pastorino z Argentyny oraz sekretarza generalnego prof. Angela Sancheza Hernandeza z Hiszpanii. Goście z uznaniem wypowiedzieli się na temat warunków i miejsca organizacji przyszłego kongresu właśnie na naszym Wydziale Prawa i Administracji.

Czym jest UMAU?

Unione Mondiale degli Agraristi Universitari to światowa organizacja naukowa zrzeszająca prawników agrarystów z całego świata, założona w 1988 roku w Pizie we Włoszech w celu wspierania i rozwoju prawa rolnego na poziomie międzynarodowym, przy czym prawo to obejmuje problematykę żywności, ziemi, handlu w sektorze rolno-żywnościowym, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rolno-środowiskową i pracy. Organizacja ta zrzesza około 200 członków pochodzących z 42 krajów. Kongresy odbywają się co dwa lata, a Poznaniowi przypadła organizacja kolejnego – już  XV. 

Temat spotkania brzmi: „Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością”.  Może Pan nieco go przybliżyć?

Zaproponowałem ten temat i został on przyjęty przez Komitet Naukowy UMAU. Problemy dyskutowane dotychczas stanowiły przedmiot zainteresowania uczonych z różnych regionów świata. Na pierwszym kongresie w Pizie w 1992 roku została podjęta fundamentalna kwestia rozwoju prawa rolnego,  na kolejnych poruszano już zagadnienia wychodzące poza podstawy tej dziedziny prawa, poczynając od tendencji rozwoju prawa rolnego, na źródłach, polityce rolnej i rozwoju obszarów oraz sprawiedliwości w rolnictwie i pokoju społecznym kończąc. Obecny temat jest niezwykle aktualny ze względu na nowe wyzwania związane z produkcją żywności, zasobami naturalnymi, z terytorium, również zmianami klimatu, dający możliwość sformułowania ocen i porównań. Wyzwania te mają charakter zarówno globalny, jak i regionalny, dlatego poszukiwane na nie odpowiedzi muszą uwzględniać współzależności i napięcia występujące między takimi zjawiskami jak globalizacja, regionalizacja i lokalność. Odniesienie wspomnianych wyzwań do prawa rolnego jest oczywiste, skoro mieszczą się one w zakresie rolnictwa, które z kolei stanowi przedmiot regulacji tej dziedziny prawa.  

Kogo ma chronić prawo rolne – rolników czy może konsumentów?

Odpowiadając na to pytanie, wypada rozpocząć od stwierdzenia, że rozwój prawa rolnego jest wynikiem problemów, jakie stawały na przestrzeni wieków przed rolnictwem, ale również – a może przede wszystkim – przed polityką, która przesądzała o sposobie ich rozwiązywania. Wraz z rozwojem rolnictwa postępuje regulacja prawna, którą na pewnym etapie można już było wyodrębnić i nazwać prawem rolnym, które też ulegało zmianom, przechodząc różne etapy rozwoju. Patrząc z punktu widzenia genezy, chroniło ono przede wszystkim tych, którzy uprawiali ziemię. Dziś chroni nie tylko producenta, ale także konsumenta. Wyraźnie więc wyodrębnia się prawo zwane rolno-żywnościowym.

Czy rolnik z Polski i rolnik z Argentyny stają na co dzień przed podobnymi problemami, również prawnymi?

Problemy bywają podobne, ale też zdecydowanie różne. Rolnictwo już ze swojej natury ma charakter lokalny, związany z regionem czy państwem. Produkcja rolna uwzględnia wpływ warunków atmosferycznych, warunków wytwarzania, w tym możliwości rolniczego wykorzystywania ziemi, a także formy i tradycje gospodarowania, warunki kulturowe i historyczne.  Oczywisty jest więc fakt, że w niektórych częściach świata uprawia się owoce cytrusowe, ryż, trzcinę cukrową, a w innych zboża czy buraki; że w niektórych państwach dominują duże gospodarstwa rolne typu farmerskiego, a w innych raczej niewielkie gospodarstwa rodzinne; że w jednych nadal palącym problemem pozostaje regulacja dostępu do ziemi, a w innych regulacja rynku rolnego i dostęp do kapitału. Również zrozumiałym jest, dlaczego niektóre regiony znane są z produkowania, powiązanych często nazwą z danym terytorium, tradycyjnych produktów – np. szynki szwardzwalskiej czy sera oscypka, a inne z wysokiej jakości wołowiny czy produkowania określonych rodzajów wina. Te ogólne uwagi można odnieść zarówno do rolnictwa polskiego, jak i argentyńskiego. 

Jak wyżywić świat w 2050 roku, skoro liczba ludności do tego czasu prawdopodobnie wzrośnie do ponad 9 miliardów? 

Jest to wyzwanie fundamentalne. Odpowiedź nie sprowadza się jedynie do postulatu – choć zapewne wcale nie-
łatwego w realizacji – zwiększenia produkcji żywności. Musi ono uwzględniać obecne i przyszłe uwarunkowania społeczno-gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne, w tym ograniczoność zasobów naturalnych determinujących produkcję rolną. 

Za organizację Kongresu odpowiada Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów…

To niełatwe zadanie. Należało zgromadzić odpowiednie finanse oraz podjąć wiele działań przygotowawczych. Współpracujemy z Fundacją Uniwersytetu. Językami kongresowymi będą: polski, włos-
ki, hiszpański i angielski. Zapewniliśmy udział zespołu tłumaczy. Pracujemy nad wydaniem książki, którą każdy uczestnik otrzyma w pierwszym dniu obrad. Zarejestrowało się już ponad 100 uczestników z wielu krajów, bardzo liczna jest reprezentacja z państw Ameryki Południowej. Miejscem obrad będzie nasz piękny budynek Collegium Iuridicum Novum. 

Powierzenie nam – polskim agrarystom zrzeszonym w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów – w tym mówiącemu te słowa przewodniczącemu zarządu tego stowarzyszenia i dziekanowi poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji UAM – organizacji Kongresu to także wyróżnienie dla Uniwersytetu i dla miasta. Goście będą mieli okazję zapoznać się z naszym dorobkiem, zwiedzić miasto i okolice oraz oczywiście poznać problemy naszego rolnictwa.    

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.