czwartek, 22 marzec 2018 22:14

Z tradycjami w przyszłość

Z burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim rozmawia Merkuriusz

Podpisali Państwo z marszałkiem województwa wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego miejskiego transportu publicznego. Proszę powiedzieć, jaki to projekt? 

Rzeczywiście, 29 grudnia 2017 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy węzłów przesiadkowych w Śremie przy ulicach Stary Rynek i Zamenhofa. Projekt nosi nazwę „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – etap I i II”, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. ZIT to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli dodatkowe środki europejskie przeznaczone dla obszarów metropolitalnych, w tym Metropolii Poznań, do której w ramach obszaru funkcjonalnego należy gmina Śrem. Projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji będzie zobligowany również do przygotowania projektu technicznego. 

Czym są węzły przesiadkowe?

To miejsca, w których można zostawić auto czy rower i przesiąść się do autobusu komunikacji miejskiej oraz regionalnej PKS. Ich budowa ma na celu przede wszystkim poprawę mobilności miejskiej, czyli redukcję korków w mieście. Cieszą mnie również walory ekologiczne – ograniczenie niskiej emisji i lepsza jakość powietrza. Efektem dodatkowym będzie wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców, którzy – mam nadzieję – zażyją więcej ruchu w codziennej drodze do pracy czy szkoły. Również w ramach projektu powstaną dwa węzły przesiadkowe z ponad 200 miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów. Zmodernizowane zostaną sąsiednie ulice, oświetlenie, powstaną nowe ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Uruchomienie nowych przystanków komunikacji miejskiej, budowa i przebudowa parkingów ma zachęcić mieszkańców do korzystania z autobusów czy rowerów. Zakończenie inwestycji, której wartość wyniesie ponad 5 mln zł, planowane jest na 2019 rok.

Liczę na to, że nasi mieszkańcy będą zadowoleni i coraz powszechniej zaczną korzystać z innych form komunikacji, co poprawi mobilność i zmniejszy liczbę korkujących się samochodów. 

Wspieracie Państwo również działania niskoemisyjne... 

Polskie miasta – zarówno małe, jak i duże, borykają się z problemem smogu, przede wszystkim w okresie zimowym, pomiędzy październikiem a lutym. Smog kojarzy nam się z przemysłem i z komunikacją drogową, ale prawdą jest, że największymi trucicielami są gospodarstwa domowe, które stanowią ponad 88% wszystkich źródeł smogu. Gmina od lat podejmuje szereg działań, których celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców na problem smogu, na skalę zanieczyszczeń poprzez akcje informacyjne bądź kontrole spalania odpadów w gospodarstwach domowych, których głównym celem jest też edukacja mieszkańców. Prowadzimy też kampanie billboardowe dotyczące spalania śmieci, pod hasłem „Kochaj dzieci, nie pal śmieci”, oraz wypalania traw. W czerwcu 2017 roku nasza Rada Miejska uchwaliła „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, który określa działania inwestycyjne i nieinwestycyjne gminy w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie czy gospodarce.  

Na czym polega akcja „Śrem antySMOGOWO”?

To akcja informacyjno-edukacyjna. Nowością jest uruchomiony serwis informacyjny sremantysmogowo.pl, gdzie publikowana jest mapa zanieczyszczeń oraz różnorodne informacje, między innymi o możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu gminy na wymianę systemów ogrzewania w domach. Od ubiegłego roku na wymianę pieca w domu można otrzymać od gminy Śrem 5 tys. zł; wcześniej była to kwota 2 tys. zł. Ponadto intensywnie przekonujemy mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu: rowerów czy autobusów komunikacji miejskiej. Dodam jeszcze, że na terenie naszej gminy komunikacja miejska jest bezpłatna, co ma zachęcić mieszkańców do rezygnacji z samochodów na rzecz autobusów. A przez ten czas liczba pasażerów komunikacji miejskiej wzrosła o 200%! Powoli rozwijamy system ścieżek rowerowych, żeby umożliwić bezpieczny przejazd tym środkiem komunikacji, który jest najbardziej ekologiczny. Ponadto strażnicy miejscy kontrolują, czym mieszkańcy palą w piecach. W 2017 roku sprawdzono 1019 nieruchomości na obszarze całej gminy. Strażnicy pouczają właścicieli nieruchomości oraz przekazują broszury informacyjne dotyczące właściwego palenia w piecach. Od początku maja przyszłego roku w całej Wielkopolsce będzie obowiązywał zakaz spalania w piecach paliw stałych najgorszej jakości, czyli bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego. Również od tego czasu wszystkie nowo montowane w domach kotły będą musiały spełniać określone wymogi ekologiczne. Takie wytyczne zawierają uchwały antysmogowe, które przyjął Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2017 roku. Od lat realizujemy też inwestycje termomodernizacyjne w obiektach gminnych. W 2017 roku zakończyliśmy termomodernizację szkoły w Nochowie. W ramach zadania wykonano elewację i dach budynku, wymieniono instalację ogrzewania centralnego wraz z kotłownią, zainstalowano panele fotowoltaiczne. Obecnie szkoła spełnia wymogi związane z bilansem cieplnym. Inwestycja w 85% została sfinansowana ze środków unijnych. Aktualnie takie zabiegi trwają w naszej największej szkole podstawowej (SP6), a zostaną zakończone jeszcze w sierpniu tego roku i obejmują między innymi wymianę instalacji grzewczych, elektrycznych, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach, ocieplenie dachów czy modernizację elewacji. Łączny koszt tej inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, a środki finansowe również pochodzą ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

DSC_3122_m

Co się zmieniło w Państwa Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszaru Miejskiego? 

Przymierzamy się do wielkiego projektu rewitalizacji starej części miasta. Jeszcze w kwietniu tego roku chcemy złożyć aplikację o środki unijne na realizację projektu, który obejmie budowę kładki pieszo-rowerowej nad Wartą, modernizację ulic w okolicy rynku oraz adaptację pozostałego po Straży Pożarnej obiektu, gdzie powstanie Centrum Aktywizacji Społecznej Stare Miasto. Stara, czyli prawobrzeżna część miasta Śrem zamieszkiwana jest przez mniej niż 1/3 śremskiej populacji. Przypomnę, że Śrem rozbudował się w latach 70., kiedy powstawała Odlewnia Żeliwa HCP Cegielski, w której zatrudnionych było nawet 4 tys. pracowników. To właśnie w okolicy odlewni powstały osiedla mieszkaniowe liczące łącznie do 20 tys. osób. Życie kulturalne, społeczne i edukacyjne w dużej mierze przeniosło się wówczas na lewobrzeżną część Warty. Jednak to po prawej stronie rzeki jest serce miasta i miejsca, które ukształtowały jego współczesny wizerunek. Pamiętając o historii i tradycji, chcemy przywrócić świetność starej części Śremu. Nasze plany są ogromne – na realizację zamierzonych celów przewidujemy wydać 14 mln zł. Mam nadzieję, że wsparcie unijne pozwoli nam zrealizować i stworzyć nowe przestrzenie kulturalne, społeczne i rekreacyjne, z których będą korzystać mieszkańcy.

Rozwijacie usługi elektroniczne...

Realizujemy dwa projekty dofinansowane ze środków unijnych, których celem jest ułatwienie mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych i umożliwienie korzystania w tym celu z Internetu, czyli szeroko pojęte wdrożenie e-usług. 

W 2016 roku przystąpiliśmy do projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”. Rezultatem będzie wdrożenie w każdej gminie partnerskiej nowego narzędzia internetowego do obsługi mieszkańców i przedsiębiorców. Narzędzie umożliwi podatnikom uzyskanie dostępu do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie płatności online, jak również składanie różnych pism i wniosków do urzędu. Realizacja projektu wpłynie na skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie spraw urzędowych, udostępnienie różnych usług w jednym miejscu, możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie przez Internet czy umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwego załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie. Zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2018 roku.

Drugi projekt to „Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”. Efektem będzie budowa Systemu Informacji Przestrzennej, uruchomienie i upowszechnienie elektronicznych usług publicznych w zakresie danych przestrzennych będących w kompetencjach gminy. Portal zostanie udostępniony pod adresem sip.srem.pl do końca czerwca tego roku. Mieszkańcy będą mogli złożyć wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości, o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium, o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości czy zgłaszać interwencje – awarie czy dewastacje na terenie gminy.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.