środa, 20 grudzień 2017 22:13

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Z marszałek Marzeną Wodzińską rozmawia Mariola Zdancewicz

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jest wdrażany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Skąd pomysł na projekt? 

Zrodził się on wiele lat temu. Program „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jest kontynuacją zrealizowanych już przez Województwo Wielkopolskie dwóch projektów systemowych: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” i „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, w których stawialiśmy na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Działania realizowane w obecnym projekcie mają być uzupełnieniem wcześniejszych inicjatyw. Docelowo zmierzamy do stworzenia systemu sprawnie działającej infrastruktury informatycznej we wszystkich wielkopolskich szkołach i placówkach oświatowych. 

 

Jaki jest cel projektu? Proszę o przybliżenie idei. 

Mówiąc najogólniej, ma on służyć podniesieniu kompetencji cyfrowych ponad jedenastu tysięcy uczniów i pięciu tysięcy nauczycieli z sześciuset szkół całej Wielkopolski. Zamierzamy to osiągnąć, po pierwsze, poprzez budowę sieci Wi-Fi w budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych, umożliwiającej korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej, oraz utrzymanie tej sieci przez okres realizacji projektu. Po drugie, poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych w tych szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne, między innymi w laptopy, tablety, wspierające realizację programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Po trzecie, stworzymy i udostępnimy szkołom aplikacje cyfrowe umożliwiające kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach także po zakończeniu projektu.

Równolegle szkoły będą uczestniczyć w szeregu działań merytorycznych, takich jak: konferencje, szkolenia dla nauczycieli, oraz korzystać z doradztwa metodycznego i naukowego. 

Czy można powiedzieć, że to jest projekt ukierunkowany na podniesienie zarówno kompetencji nauczycieli, jak i poziomu kształcenia?

Projekt ma strukturę kaskadową. Najpierw doskonalimy nauczycieli, a potem oni, wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności, wracają do szkół, żeby podnosić kompetencje swoich uczniów poprzez realizację projektów uczniowskich na zajęciach pozalekcyjnych. 

Czy można powiedzieć, że to będzie rewolucja w nauczaniu?

Zastosowanie narzędzi informatycznych w procesie kształcenia może być swoistą rewolucją w niektórych szkołach, jednak, biorąc pod uwagę skalę makro, nie możemy mówić o rewolucji. Projekt nie zmierza do całkowitej modyfikacji w podejściu do systemu kształcenia, lecz do jego rozwoju. Projekt jest innowacyjny, ale nie jest rewolucyjny. Nie dokonujemy zmiany na poziomie programów czy treści kształcenia, lecz na poziomie metod i narzędzi dydaktycznych.

Kto skorzysta najbardziej na projekcie?

Wszyscy uczestnicy i przedstawiciele społeczności szkolnej – uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także środowisko, w którym funkcjonuje szkoła. 

Ile projekt kosztuje i z jakich funduszy będzie realizowany?

Wartość projektu to 105.773 999,98 PLN. 85% tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% z budżetu państwa, a 5% stanowi niepieniężny wkład własny. 

 


 

Dyrektor_projektu_Cyfrowa_SzkolaZ dyrektorem projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” Piotrem Waśko rozmawia Mariola Zdancewicz 

Panie Dyrektorze, czym jest „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”?

To projekt mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów peryferyjnych oraz ze szkół, które osiągają niższe wyniki w nauce. Poprzez używanie technologii cyfrowych w procesie dydaktycznym chcemy podnieść poziom nauczania w taki sposób, aby zajęcia były ciekawsze, a uczniowie, bawiąc się, uczyli się zagadnień, które realizuje program. Oczywiście, jednym z ważniejszych czynników są umiejętności nauczycieli, dlatego od tej grupy rozpoczniemy szkolenia w zakresie posługiwania się nowatorskimi technologiami.

Wielkopolska jest w uprzywilejowanej pozycji, gdyż mamy najdłuższą internetową sieć szerokopasmową w Polsce, której łącza dotrą w 2018 roku do każdej wielkopolskiej szkoły. Wykorzystując te możliwości, zbudujemy Wielkopolską Sieć Edukacyjną, tym samym zapewnimy bezpieczny Internet, niosący treści dostosowane do poziomu nauczania poszczególnych grup wiekowych. Jednocześnie chcemy dostarczać usługi umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych. Na przykład, jeżeli nauczyciel będzie chciał skorzystać z fragmentów filmów, nie narazi się na koszty związane z zakupem ich czy też praw autorskich, ale pobierze z naszych zasobów za darmo materiał online w odpowiedniej wielkości i szybkości. Mając na uwadze to, że zazwyczaj w placówce jest po kilkuset uczniów, zastosujemy technologię, która umożliwi korzystanie z sieci wszystkim uczestnikom organizacji szkolnej, czyli nauczycielom, uczniom, administracji oraz rodzicom.

Czy powstała już mapa szkół objętych projektem? 

Szkoły już się zgłosiły, ale są jeszcze wolne miejsca. Projekt będzie trwał pięć lat, a my chcemy dotrzeć do jednostek mniej aktywnych, położonych peryferyjnie. Wytypowaliśmy szkoły, wiemy, gdzie się znajdują, i chcemy je włączyć do współpracy. 

Sądzi Pan, że projekt będzie kontynuowany? 

Sadzę, że tak, ponieważ, po pierwsze, zgromadzimy pewien majątek. Jest nim także know-how, ale mam też na myśli zasoby, które zostaną wypracowane podczas trwania projektu, takie jak aplikacje wspomagające dydaktykę, scenariusze lekcyjne czy stałe łącza z bibliotekami publicznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Po drugie, o pomoc w tworzeniu interesujących i jakościowo dobrych zajęć poprosiliśmy naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i to oni opracują programy do każdego z podprojektów realizowanych w tym projekcie. Na przykład w „Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski” zakładamy, że w przyszłym roku, w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości, dzieci skupią się na biogramach powstańców wielkopolskich. Będą wyszukiwać i cyfrowo przetwarzać fotografie, dokumenty rodzinne, robić wywiady z rodzinami powstańców, dowiadywać się o miejscach historycznych w najbliższej okolicy i ostatecznie tworzyć biogramy swoich lokalnych bohaterów. Nad poprawnością całego procesu będzie czuwał nauczyciel dydaktyk z UAM. Podobnie jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, matematyczne czy geograficzne.

Czyli projekt dotyczy wszystkich lekcji?

Tak. Dzieci po prostu wybiorą z podprojektów ścieżkę, którą będą chciały realizować.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.