Reklama
środa, 20 grudnia 2017 23:07

WOKÓŁ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POZNANIA

Napisane przez  Administrator

W listopadzie w budynku Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Przestrzeń publiczna miasta Poznania jako walor turystyczny, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna oraz Fundację Ochrona Zabytków Wielkopolski, pod patronatem prof. Andrzeja Lesickiego – rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz prof. Tomasza Łodygowskiego – rektora Politechniki Poznańskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Telewizja Polska Program 3 Oddział w Poznaniu oraz periodyk „Spotkania z Zabytkami”. 

DSC_0454 Konferencja rozpoczęła się przywitaniem przez Piotra Waśko, prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu gości między innymi prof. Leszka Kasprzaka – dziekana Wydziału Geograficznego i Geologicznego UAM, reprezentującego rektora UAM, Andrzeja Białasa – dyrektora Biura Prezydenta Miasta Poznania, Jerzego Domicza – Konsula Honorowego Chorwacji, Kajetana Pyrzyńskiego – Konsula Honorowego Republiki Peru, dr. Włodzimierza Groblewskiego – dyrektora Biura Senatorskiego Jadwigi Rotnickiej, prof. UAM Wojciecha Suchockiego – dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz wielu innych. Na widowni zasiedli przedstawiciele licznych stowarzyszeń i organizacji, m.in. Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych, Koła Przewodników PTTK, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Pracowni Lutniczej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Na sali obecni byli również naukowcy i studenci ze szkół wyższych – przedstawiciele Uniwersytetu Artystycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej. Swoją obecność zaznaczyły też redakcje gazet, miesięcznik „Merkuriusz” oraz Telewizja Polska Program 3 Oddział w Poznaniu, która przygotowała reportaż z konferencji. Audytorium liczyło ponad 80 osób. Goście wysłuchali prelegentów z całego kraju, których wystąpienia podzielone zostały na trzy bloki tematyczne: Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne, Rewitalizacja przestrzeni publicznej, Wyobrażenia przestrzeni publicznej. 

DSC_0467 W przerwie lunchowej otwarto wystawę poznańskiego artysty, dr. Piotra Drozdowicza, prezentującą koncepcję fresku „Melancholia”, przeznaczonego na elewację głównego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ekspozycja miała miejsce w foyer Collegium Minus UAM. 

Obrady zakończyły się burzliwą, acz kreatywną dyskusją, której wynikiem było wyłonienie wniosków dotyczących przyszłości przestrzeni publicznej Poznania. Po konferencji goście wysłuchali recitalu fortepianowego w wykonaniu dr. Przemysława Witka, który zaprezentował utwory Szymanowskiego, Weinberga oraz Chopina.

Kończąc spotkanie, które uznano za ważne i twórcze, postanowiono powtarzać je częściej w tak znakomitym gronie.

Więcej z tej kategorii: Melancholia »
Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx