Reklama
niedziela, 29 października 2017 19:24

Projekt na rozwój

Napisane przez  Administrator

Ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem rozmawia Maja Netter

Panie Starosto, w kwietniu radni powiatowi na XXX sesji wyrazili zgodę na złożenie przez powiat wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”…

Tak, będzie usytuowane w sercu wrzesińskiej strefy aktywności gospodarczej w Grzymisławicach. Jesteśmy w tej chwili już w fazie rozpoczęcia inwestycji. Podpisaliśmy umowy z wykonawcą na realizację części budowlanej. Mają na to rok, druga część to wyposażenie. Pieniądze pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego2014+„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

,Ile się Panu udało wynegocjować?

Projekt został zakwalifikowany jako kluczowy dla województwa wielkopolskiego. Na podstawie złożonego wniosku otrzymaliśmy 73 mln dofinansowania, pozostała część to udział własny. Projekt oprócz części związanej z budową obiektu i wyposażeniem obejmuje projekty dotyczące kształcenia zawodowego zarówno osób pracujących, bezrobotnych, jak i młodych, rozpoczynających drogę zawodową. Centrum będzie prowadziło przygotowanie zawodowe na porównywalnym poziomie technicznym, w jakim funkcjonują firmy, które są zainteresowane kształceniem swoich pracowników, stąd wielkość obiektu, jak i charakter wyposażenia oraz poziom zaawansowania technologicznego będzie odpowiadać temu, co dzisiaj jest w najnowocześniejszych fabrykach zarówno naszego powiatu, jak i regionu.  Kilkadziesiąt listów intencyjnych podpisanych z firmami pokazuje, że zainteresowanie nowym przedsięwzięciem jest znaczące.

Realizujecie Państwo wspaniałą rzecz dla gospodarki, ponieważ brakuje ludzi z wykształceniem zawodowym, dla tych, którzy potrzebują dobrego wykształcenia, i dla podmiotów, które potrzebują pracowników, tak że jest to taki hat trick w jednym meczu...

Uzupełniając Pani myśl, chciałbym powiedzieć, że stwarzamy coś, co na rynku pracy jest nową jakością. 

Gratuluję Panu przede wszystkim zaparcia, podobno walczył Pan jak lew.

Próbowano ten projekt mocno okroić, czyli próbowano ograniczyć go do zbudowania tylko samego Centrum, my natomiast mieliśmy świadomość tego, że bez bazy pobytowej, bylibyśmy zdani na hotele czy pensjonaty w okolicy. Grupa osób, która będzie uczestniczyła w szkoleniach, kursach czy kształciła się, musi mieć zaplecze pobytowe i to był jeden z elementów walki o ten rozbudowany projekt. Tylko teraz musi się on zmaterializować.

Kiedy będzie się materializować?

Już się materializuje, wspomniałem o podpisanej umowie na budowę Centrum, natomiast nie rozstrzygnęliśmy konkursu na część sportowo-dydaktyczną i pobytową, z tego względu że sytuacja na rynku wykonawczym jest dosyć trudna. Złożone w przetargu oferty znacząco przekraczały wyliczenia kosztorysowe, stąd będziemy podejmowali następne próby wyłonienia wykonawcy.

 

Dionizy Jaśniewicz – starosta wrzesiński od 2002 roku. Początki jego kariery zawodowej związane były z pracą w administracji rządowej i samorządowej. Jego priorytety to rozwój inwestycyjny powiatu możliwy dzięki aktywnemu pozyskiwa   niu środków zewnętrznych, rozwijanie lokalnej infrastruktury, wspieranie szkolnictwa zawodowego, budowanie szerokiej bazy społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dionizy Jaśniewicz do swoich szczególnych osiągnięć zalicza stworzenie nowej koncepcji funkcjonowania powiatowej oświaty. Jego pasją jest żeglarstwo.


img_8268net

Z dr. inż. Przemysławem Boreckim, dyrektorem Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, rozmawia Maja Netter

Panie Dyrektorze, realizujecie Państwo ważne zadanie związane z kształceniem zawodowej kadry i zapotrzebowaniem rynku. Proszę opowiedzieć o projekcie.

Ideą było centrum, które będzie łączyło naukę i przemysł. Chcemy być takim wzorcem.  Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, bo taka jest pełna nazwa, będzie wyposażone w szereg wyspecjalizowanych pracowni, począwszy od zrobotyzowanych stacji poprzez pracownię technologiczną, metrologiczną czy wytrzymałościową i pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie. Chcemy przygotowywać przyszłych pracowników oraz wyposażać pracowników już obecnych w kompetencje, które są w tej chwili niezbędne na rynku pracy.

Centrum będzie znajdowało się w Grzymisławicach, wśród firm, które już się tam znajdują, będziemy sąsiadami.

Pomieszczenia szkoleniowe, techniczne, socjalne, pomocnicze to ponad 5 tys. m2, Naszym celem jest przygotowywanie pracowników na sprzęcie wyposażonym w najnowocześniejsze technologie, aby mogli się przenieść bezpośrednio na linię produkcyjną do zakładu przemysłowego. Ponadto w Centrum będą sale konferencyjne do nauki języków obcych, pracownie IT, zaplecza socjalne, magazyny. Będzie też parking na ponad 200 miejsc oraz zaplecze gastronomiczne. 

Co będzie wchodziło w skład projektu?

Budowa nowego Centrum jest jednym z etapów dużego przedsięwzięcia, które realizuje powiat wrzesiński. Oprócz tego będzie modernizowane obecne Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, będą remontowane i wyposażane bursy, które znajdują się na terenie Wrześni, i budowana sala sportowa. Pięć tych inwestycji stanowi całość.  

Na jakim etapie Państwo już jesteście?

W tej chwili jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy, jesteśmy po przetargu, lada moment rusza budowa w Grzymysławicach. Myślę, że w miesiącach jesienno-zimowych będziemy podchodzili do przetargu na wyposażanie w niezbędne maszyny i urządzenia. 

Wiadomo też, że Państwa wspiera, można powiedzieć konsorcjum firm czy po prostu firmy? 

Można powiedzieć partnerzy. W marcu odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych  z zakładami przemysłowymi, jak i placówkami naukowo-badawczymi. W tej chwili to już około 30 listów nie tylko z Wrześni czy powiatu, ale też z innych miejsc w Polsce.  Myślę, że będziemy doskonałym miejscem dla praktycznych zajęć, na przykład dla studentów. Mam też w planach realizację dyplomowych prac inżynierskich. We Wrześni jest wydział zamiejscowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Kalisza, kierunek mechanika i budowa maszyn, co idealnie wpisuje się w sferę możliwości Centrum. 

Chciałam jeszcze zapytać o rolę Volkswagena i firm współpracujących, jak hiszpański Gestamp… 

Nie ma co ukrywać, że jest to magnes, który przyciąga inne firmy, a co za tym idzie, my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.

Gestamp jest dostawcą blach dla modeli samochodów Volkswagena. Dodatkowo mamy też firmę Sitech, która jest producentem systemów siedzeń, oczywiście Volkswagen też podpisał z nami porozumienie. 

Czy będą coś dofinansowywać?

Jeśli chodzi o samą odpłatność, to nie możemy prowadzić działalności komercyjnej ze względu na to, że mamy środki z Unii. 

Jeszcze pięć lat będzie boleć.

Czy Państwo też planujecie współpracę z rzemiosłem?

Tak,  jesteśmy otwarci.

A ofertę do nich wysłaliście? 

Oni wiedzą o tym, że coś takiego powstaje we Wrześni. Żeby proces był kompletny, współpraca jest niezbędna.

To kiedy będzie uroczysty start?

Planujemy uruchomienie na wrzesień, październik 2018 roku.

Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Mianowicie spotykam się czasami z pracodawcami, którzy się wahają, czy wysyłać pracownika na szkolenie. Uważają, że jeśli wyposażą go w niezbędne kompetencje, to on odejdzie. A ja pytam, co on zrobi, jak nie odejdzie? Co zrobi firma, jeśli będzie miała niekompetentnych pracowników? Namawiam wszystkich pracodawców, żeby postawili sobie właśnie takie pytanie.

Przemysław Borecki – doktor nauk technicznych (dyscyplina inżynieria materiałowa, specjalność inżynieria powierzchni), starszy wykładowca w PWSZ Kalisz, nauczyciel w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Prowadzi zajęcia ze studentami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu na Wydziale Medyczno-Społeczno-Technicznym (kierunek mechanika i budowa maszyn). Dyrektor powstającego Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – zajmuje się organizacją całokształtu prac związanych z powstaniem, funkcjonowaniem oraz tworzeniem marki i wizerunku Centrum.

P1130363A


Z Markiem Dybą, dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, rozmawia Maja Netter

Panie Dyrektorze, w związku z ogromnymi planami powiatu wrzesińskiego Pana też obejmie restrukturyzacja... 

Tak. W ramach projektu realizowanego przez powiat wrzesiński powstaje kilka obiektów, m.in. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, ale również zostanie przeprowadzana kompleksowa modernizacja istniejącego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Nasza placówka oświatowo-wychowawcza działa w trzech zakresach: kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego. Modernizacja pozwoli na wyposażenie placówki w nowe urządzenia oraz pracownie. Dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy we Wrześni, który ulega ogromnym zmianom, ponieważ zaczyna dominować branża motoryzacyjna ze względu na największego gracza, jakim jest Volkswagen. Dzięki temu, że usadowił się tutaj, firmy, które kooperują, dostosowały się częściowo do jego produkcji, ale też uruchomiły działalność nowe przedsiębiorstwa, żeby być jak najbliżej głównego dostawcy. Praktycznie wszystko, co łączy się z branżą motoryzacyjną, cały czas się rozwija i zazębia.

Nieco żartem zapytam, czy będziecie Państwo dla siebie konkurencją – stare centrum i nowa placówka?

W zasadzie to pytanie do władz, a więc do starosty, ponieważ Powiat Wrzesiński zawiaduje obiektami. Na pewno będziemy współpracować, ponieważ obecne Centrum po modernizacji przeznaczymy dla młodzieży i pracowników młodocianych. Chciałbym jednak podkreślić, że mamy ogromne trudności ze zdobyciem wykwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotów zawodowych. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zostanie głównie ukierunkowane na osoby dorosłe pracujące i dokształcające się, ale również pozostanie do dyspozycji młodzieży kształcącej się w zawodach realizowanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Szerszy zakres przewidujemy u kolegi, dyrektora Centrum. Obejmie on działalność komercyjną dla osób dorosłych i edukacyjną dla młodzieży. Nie ma sensu wszystkiego dublować. Maszyny i urządzenia są w tej chwili drogie, niektóre w kwocie powyżej miliona złotych, więc byłoby nierozsądne, żeby np. nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie znajdowała się w dwóch miejscach położonych blisko siebie. 

Jak rozumiem, intensywnie Państwo współpracujecie, by funkcjonować na zasadzie kompatybilności?

Współpraca to podstawa. Wyposażenie stanowią drogie maszyny, urządzenia oraz sprzęt, a nie tylko tablica i kreda. Pracownie w obydwu obiektach, nowym i modernizowanym, zostały tak zaprojektowane, aby można je było wykorzystać do kształcenia w  wielu specjalnościach oraz prowadzić doskonalenie zawodowe dla wielu pracowników. W obydwu obiektach poszczególne pracownie będą przeznaczone do nieco innych zadań i generalnie wyposażenie ich będzie inne z możliwością wykorzystywania ich do kształcenia młodzieży, dokształcania młodocianych oraz doskonalenia zawodowego dorosłych. Rynek pracy ewoluuje, zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne umiejętności pracowników i my musimy się do tego dostosować. Wyposażenie pracowni zostało tak zaplanowane, aby kształcąca się młodzież, gdy po ukończeniu nauki podejmie pracę, sprostała wymaganiom pracodawców. 

Myślę, że będziecie się świetnie uzupełniać. 

Centrum musi oddziaływać na lokalnych przedsiębiorców i dostosowywać się do ich potrzeb. Ma promieniować nie tylko na Wrześnię, nie tylko na powiat, ale przynajmniej na Wielkopolskę – na pewno będziemy zabiegać też o to, żeby korzystali z niego pracownicy z całej Polski. 

 

Marek Dyba – absolwent Technikum Mleczarskiego we Wrześni i Politechniki Poznańskiej, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni (od 2003 roku), organizator kształcenia zawodowego dla młodzieży, dokształcania zawodowego młodocianych i doskonalenia zawodowego osób dorosłych, koordynator projektów realizujących kształcenie zawodowe dorosłych finansowanych ze środków EFS.


Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx