Reklama
czwartek, 09 lutego 2017 23:57

W zajezdni tramwajowej

Napisane przez  Administrator

Z dziekanem Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej prof.  dr hab. inż. Franciszkiem Tomaszewskim rozmawia Maja Netter 

Ubiegły rok szczególnie obfitował w ciekawe wydarzenia. Do takich należały Międzynarodowe Warsztaty Rail Technology 2016. Studentom i wykładowcom poznańskiej Politechniki przypadł zaszczyt przyjęcia gości z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie oraz Uniwersytetu Technicznego z Delft.

Moderus Gamma_czolo-kolor

Niemieccy i holenderscy studenci na przełomie listopada i grudnia dołączyli do grupy studentów ze specjalności pojazdy szynowe. Staraliśmy się zapewnić im urozmaicony program, dlatego w planie pojawiło się zwiedzenie Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR, firmy Solaris Bus & Coach, fabryki PESA w Bydgoszczy. Pierwszego dnia przed południem przywitałem naszych gości, a wieczorem wpadliśmy na siebie ponownie, kiedy wracali z kolacji, i byli zaskoczeni, że są tu korty. Zaprosiłem ich więc też do obejrzenia największej w Poznaniu sali gimnastycznej. A ta zrobiła na nich niemałe wrażenie. Jednak szczególnie zachwycił ich nasz politechniczny kampus. W tej chwili współpracują ze sobą trzy uczelnie:  Zakład Pojazdów Szynowych Politechniki Poznańskiej, Instytut Pojazdów Szynowych Uniwersytetu Technicznego w Berlinie i Katedra Pojazdów Szynowych Uniwersytetu Technicznego z Delft. 

W tym roku Niemcy i Polacy jadą do Holandii, potem Holendrzy i Polacy do Niemiec, następnie Holendrzy i Niemcy do nas. Organizacją zawsze zajmuje się jednostka goszcząca. Wymiana studentów owocuje nawiązywaniem kontaktów i przyjaźni międzynarodowych, poznaniem sposobu działania uczelni i zdobyciem nowych doświadczeń. Nigdy nie wiadomo, gdzie kogo los rzuci po studiach, a kontakty się przydają. W wakacje polscy i niemieccy studenci planują dwu-, trzydniowe spotkanie, mają w planach wspólny projekt. Nić zaufania, która powstała, doprowadziła też do zaproszenia nas oraz szwajcarskiej uczelni przez berliński instytut do współrealizacji europejskiego projektu z zakresu pojazdów szynowych. Zaczynamy działać od tego roku. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od studenckiej wycieczki….

Byliście Państwo prekursorem badania emisji związków toksycznych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji...

Moderus Gamma_czlon C Od niemal 10 lat Zakład Silników Spalinowych prowadzi badania RDE, które należą do najnowszych metod.  Będą one wprowadzone do procedur homologacyjnych, najprawdopodobniej od września 2017 roku. Obecnie panuje powszechna opinia, że badania w rzeczywistych warunkach eksploatacji są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat rzeczywistej emisji spalin z pojazdów. Opracowania prezentowane na międzynarodowych konferencjach (m.in. organizowanych przez SAE) niewątpliwie wywarły wpływ na kształt opracowywanych procedur badawczych. Wielokrotnie pracownicy Zakładu byli zapraszani przez międzynarodowe gremia do wygłoszenia prezentacji na temat prowadzonych badań. Zakład Silników Spalinowych dysponuje unikatową aparaturą badawczą – analizatorami PEMS (Portable Emission Measuremment System) do kompleksowej oceny emisji związków toksycznych spalin w rzeczywistej eksploatacji. Aparatura ta umożliwia pomiar tych spalin. Bogate doświadczenie pracowników Zakładu obejmuje badania prowadzone na wszelkich typach pojazdów i silników, m.in. na pojazdach drogowych LDV i HDV, pojazdach i silnikach o zastosowaniach pozadrogowych (budowlanych, rolniczych), silnikach kolejowych oraz silnikach lotniczych. 

W Zakładzie Silników Spalinowych realizowane są liczne projekty naukowo-badawcze, również przy współpracy partnerów przemysłowych, takich jak: Solaris Bus & Coach, Volkswagen, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Lindo Catsystem.  Efektem prowadzonych prac są wdrożone do produkcji prototypy autobusów (z napędem hybrydowym i elektrycznym), opracowania metod badań pojazdów, nowe rozwiązania konstrukcji silników i układów oczyszczania spalin (reaktory katalityczne i filtry cząstek stałych). 

W zajezdni tramwajowej Franowo studenci mogli też zobaczyć pierwszy niskopodłogowy tramwaj Moderus Gamma – dziecko firmy Modertrans…

Modertrans to firma, która tworzy tramwaje Moderus Alfa i Moderus Beta. Nowy miejski tramwaj powstał w ramach projektu Demonstrator wspólnie z Zakładem Pojazdów Szynowych Politechniki Poznańskiej. Zastosowano tu innowacyjne rozwiązania, tj. zawieszenie pneumatyczne płynne, sterowanie jak w samolocie – przy robieniu obrotu wszystko jest widoczne. Nietypowy kształt przypomina maskę samochodową. Przy otwieraniu ramka szyb w drzwiach pali się na zielono, przy zamykaniu – na czerwono. Na razie Moderus Gamma czeka na homologacje, a gdy wyjedzie na tory, zajmiemy się badaniem parametrów trakcyjnych, hałasu itd. Następnie tramwaj będzie brał udział w przetargach w wielu miastach.

W ubiegłym roku współpracowali Państwo z uniwersytetem w Mariborze w Słowenii. Razem zorganizowaliście Konferencję Doktorancką POZ-MAR 2016. Czego dotyczyła, co przyniosła?

Moderus Gamma_kabina Współpracą z uniwersytetem w Mariborze zajmuje się prof. Zbigniew Kłos, kierownik studiów doktoranckich. Dwa lub trzy lata temu podczas wizyty gości, w tym prorektora i dziekana z Mariboru, powstał pomysł organizacji konferencji. Pierwsza, w której uczestniczył profesor i kilka innych osób z Wydziału, odbyła się w Mariborze, a kolejna, w 2016 roku, miała miejsce w Poznaniu i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Doktoranci zyskali okazję do wymiany doświadczeń. Odczytano aż 24 doktoraty, które można znaleźć w najnowszym numerze czasopisma wydziału – „Journal of Mechanical and Transport Engineering”. 

Uniwersytet w Mariborze (UwM) jest drugą co do wielkości i prestiżu uczelnią wyższą w Słowenii. Jego korzenie sięgają roku 1859. Obecnie na jego 17 wydziałach studiuje blisko 27 tys. studentów. UwM plasuje się w pierwszej pięćsetce najlepszych uczelni wyższych na świecie.

Skąd ta współpraca, skąd kontakty?

Zostały nawiązane kilkanaście lat temu z prof. Matjažem Mulejem z Wydziału Ekonomii i Biznesu UwM. Związane były z udziałem w konferencjach organizowanych pod przewodnictwem wspomnianego prof. Muleja i wkrótce zostały rozszerzone na Wydział Mechaniczny UwM, który jest jednym z największych i najstarszych wydziałów. Po pierwszych wizytach prof. Zbigniewa Kłosa, związanych z realizacją programu Erasmus, zrodził się pomysł wspólnego przedsięwzięcia. Postanowiono zorganizować konferencję dla doktorantów z obu wydziałów. Pierwsza odbyła się w Poznaniu w 2015 roku, uczestniczyło w niej prawie 30 doktorantów. Prezentowali oni wyniki swoich badań związanych z pracami doktorskimi. Językiem konferencyjnym był język angielski. Komitet organizacyjny pod kierownictwem mgr inż. Marty Galant przygotował także interesujący program pozamerytoryczny, pozwalający gościom ze Słowenii bliżej poznać stolicę Wielkopolski i jej okolice i zawiązać przyjaźnie. W następnym roku odbyła się konferencja w Mariborze. Szefem komitetu organizacyjnego był mgr Peter Berk. W konferencji, podobnie jak poprzednio, uczestniczyło kilkunastu studentów z obu uczelni. Nie obyło się też bez programu towarzyszącego, w tym wizyty w uczelnianej mariborskiej winiarni. Tak jak w przypadku pierwszej, jak i drugiej konferencji, referenci mieli możliwość poddania tekstów swoich referatów ocenie recenzenckiej i opublikowania ich w periodyku Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów „Journal of Mechanical and Transport Engineering”, z czego wielu z nich skorzystało. 

Obecnie przygotowujemy się do tegorocznej konferencji, która odbędzie się na przełomie czerwca i lipca w Poznaniu. 

Proszę opowiedzieć o nowym kierunku na WMRiT – lotnictwo i kosmonautyka. Jaki był nabór? Czy są już jakieś reakcje, głosy studentów? 

Limit miejsc wynosił bodajże 120, ale już w pierwszym roku na studia stacjonarne przyjęliśmy 109 osób. Oprócz tego mamy grupę na studiach niestacjonarnych – na specjalności silniki lotnicze i płatowce – 23 osoby, utworzoną z inicjatywy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, gdzie potrzebna jest kadra techniczna. Obecni i przyszli pracownicy bazy muszą legitymować się odpowiednimi dokumentami i kwalifikacjami, a to zapewnią studia na naszym Wydziale. Są to zajęcia z zakresu silników lotniczych – ich budowa, naprawa, eksploatacja, diagnostyka – i oczywiście płatowców. W pobliżu nie działa uczelnia, która kształciłaby takich specjalistów. Oczywiście są fachowcy z Rzeszowa i z Warszawy, ale jest ich mało. Władze z Krzesin najpierw rozważały przyjęcie 15-18 osób, ale grupa rozrosła się do 23 osób, a studia trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku. 

Wczoraj otrzymałem jeszcze jedną dobrą wiadomość, którą przekazano mi z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mianowicie na kierunku astronautyka będzie grupa studentów ze Stanów Zjednoczonych, do których dotarła informacja o kierunku lotnictwo i kosmonautyka na naszym Wydziale. W ramach Erasmusa wybrali więc cztery moduły kształcenia, w tym jeden moduł z zakresu lotnictwa. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, żeby omówić szczegóły. Nauka potrwa prawdopodobnie jeden do dwóch tygodni. Przewidujemy wykłady i ćwiczenia. Konkretów jeszcze nie znamy, ale kamień został rzucony… Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, mamy nadzieję na współpracę, tym bardziej że Wydział prezentuje się atrakcyjnie, jeśli wziąć pod uwagę choćby zaplecze laboratoryjne czy symulator. 

Również pod koniec roku odbył się bardzo ciekawy wykład otwarty, zatytułowany Toyota Mirai – wodorowy napęd przyszłości.

Wykład poprowadzili przedstawiciele Toyoty Motor Poland w ramach Otwartych Seminariów Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Oprócz głównej tematyki spotkania, przedstawionej przez dr. inż. Andrzeja Szałka – instruktora technicznego Akademii Toyoty i Lexusa, licznie zgromadzeni uczestnicy usłyszeli również informacje o napędach hybrydowych i filozofii rozwoju firmy Toyota, przedstawione przez Piotra Grudzińskiego i Annę Głogowską. 

Wykład zorganizowany został przez prodziekana ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. Krzysztofa Wisłockiego. Goście dopisali. 

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx