Reklama
czwartek, 19 kwietnia 2012 22:17

O rozwoju polskiego gazownictwa, nowym prawie gazowym i funkcjach społecznych

Napisane przez  Administrator

Z Prezesem WSG Sp. z o.o., Zdzisławem Kowalskim, rozmawia Merkuriusz

 W maju odbędzie się w Międzyzdrojach konferencja poświęcona problemom gazownictwa. Gośćmi będą: Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Jest Pan wśród organizatorów. Jakie tematy zostaną poruszone?

Zasadniczy cel XV Konferencji GAZTERM w Międzyzdrojach to odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku w najbliższych latach będzie rozwijało się polskie gazownictwo, w szerokim znaczeniu tego słowa, począwszy od wydobycia gazu, przesyłu, dystrybucji, po jego zastosowania.

dsc_0128 Pochylimy się nad rolą gazu ziemnego w ochronie klimatu w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. Chcemy zwrócić uwagę na geopolityczne uwarunkowania wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Istotnym punktem będzie także omówienie aspektów techniczno-prawnych związanych z budową terminala w Świnoujściu. Biorąc pod uwagę erę globalnego rozwoju oraz szybko postępującej techniki, zastanowimy się nad możliwościami rozwoju energetyki w Polsce w oparciu o gaz ziemny oraz najnowszymi technologiami stosowanymi w gazownictwie przy budowie i eksploatacji sieci gazowych. Ponadto szybko postępująca rewolucja informatyczna wymaga zastanowienia się nad rolą systemów IT w przesyle i dystrybucji gazu ziemnego. 

 Jeden z ważniejszych tematów to zapewne projekt nowego prawa gazowego. Czego będą dotyczyły zmiany?

Proces zmian na rynku gazu w Polsce jest nieuchronny. Rozwój rynku gazu ziemnego podąża za rynkiem energii elektrycznej, co wymaga nowych regulacji prawnych. W niemal całej Unii Europejskiej nastąpiło uwolnienie cen gazu w obrocie hurtowym, co poskutkowało rozwojem handlu gazem. Brak dostosowania się krajowego rynku do trendów zmian w krajach UE wpływa na osłabienie konkurencyjności polskiego przemysłu. To tylko nieliczne powody, dla których tak istotne są zmiany w prawie gazowym, jakie zostanie wyodrębnione z obecnego prawa energetycznego. 

Ważniejsze propozycje projektu to np. system wsparcia i ochrony odbiorcy wrażliwego, wprowadzenie maksymalnie 3-tygodniowego terminu zmiany sprzedawcy. Ponadto ważne jest, by instalacje regazyfikacji przyłączone do sieci dystrybucyjnej nie były traktowane jako instalacje oddzielne – wówczas nie będzie potrzebne uzyskanie dodatkowych koncesji.

p1011039 Zmienia się także liczba i rodzaj dokumentów wymaganych do uzyskania przyłączenia, które  określono jako zamkniętą listę – nie będzie mógł jej zmienić operator.

 Jak wygląda rozbudowa sieci gazowej? Ile jest jeszcze miejscowości na mapach gmin, które nie mogą korzystać z gazu ziemnego?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, gdyż na terenie koncesyjnym WSG prowadzą działalność dystrybucyjną oraz handlową również spółki spoza GK PGNiG, tj. G.EN. Gaz Energia S.A., KRI S.A., EWE energia Sp. z o.o., Avrio Media Sp. z o.o. Na wybranych obszarach gmin działalność dystrybucyjna tych spółek pokrywa się z działalnością operatorską WSG. Dlatego też możemy jedynie przedstawić informacje na temat gmin, w których WSG świadczy usługę dystrybucji bądź tego nie robi. Analiza roku 2011 wykazuje, że na obszarze koncesyjnym obejmującym 382 gminy, WSG prowadzi dystrybucję gazu ziemnego E, Lw i Ls na terenie 239 gmin. Stanowi to ok. 62,5%.
W odniesieniu do użytkowników gazu ziemnego w gospodarstwach domowych procent gazyfikacji wynosi ok. 44%.

 Do sierpnia 2012 roku ma powstać projekt rozbudowy sieci w kierunku Osiecznej, czy takich zamiarów jest więcej?

Projekt Osieczna związany jest z budową gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia i przyłączania podmiotów do sieci gazowej. W ramach współpracy z urzędem gminy określono zakres gazyfikacji. W roku 2012 i latach następnych prowadzone będą rozmowy w sprawie podpisania listów intencyjnych/porozumień o współpracy w kwestii gazyfikacji m.in. z gminami: Przemęt, Wieleń, Kłodawa, Tuliszków, Władysławów, Rychwał, Grodziec, Stare Miasto. 

 Ostatnio bardzo modne stało się pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa realizowana jest polityka CSR i jak to wygląda?

p1011065 Wielkopolska Spółka Gazownictwa jest firmą, która dobrowolnie zobowiązuje się do zachowania równowagi pomiędzy trzema aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa: ekonomicznym, ekologicznym i etycznym. Co oznacza, że poza swoimi podstawowymi zadaniami realizuje również funkcje społeczne, wspomagając kulturę, sztukę oraz sport. 

Wspieramy Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego poprzez sponsoring koncertów i Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, Poznański Chór Chłopięcy, Enter Music Festival oraz Festiwal Polska Akademia Gitary. 

Pomagamy instytucjom takim, jak domy dziecka oraz szpitale. Naszym wiodącym projektem jest „Republika Uśmiechu” – od dwóch lat wspomagamy budowę miasteczka, gdzie organizowane są wakacyjne turnusy dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych. W trakcie wakacji spędzanych w Republice Uśmiechu uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju zajęciach, hipoterapii, dogoterapii, terapii zajęciowej oraz społecznej.

Ponadto przekazaliśmy na rzecz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, prowadzącej działalność charytatywną, samochód, który będzie wykorzystywany do dowożenia osób upośledzonych umysłowo na zajęcia rehabilitacyjne. 

Intensyfikując działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, w czerwcu 2011 roku Wielkopolska Spółka Gazownictwa podpisała Deklarację w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności Biznesu w branży energetycznej w Polsce, w której zobowiązujemy się włączyć zasady zrównoważonego rozwoju w działalność gospodarczą poprzez ich stosowanie i promowanie, np. w ramach inicjatyw podejmowanych w naszym przedsiębiorstwie. 


Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx