poniedziałek, 26 październik 2020 20:18

O początkach produkcji energii w Poznaniu, dbałości o bioróżnorodność i obiegu zamkniętym

z wiceprezesem Veolii Energii Poznań Janem Picem rozmawia Mariola Zdancewicz

Veolia kontynuuje ponadstuletnią tradycję produkcji energii elektrycznej w Poznaniu. Jak to się zaczęło?

Jeśli mielibyśmy rzeczywiście zacząć od początku, trzeba by cofnąć się do przełomu XIX i XX wieku, kiedy w Poznaniu działało pięć prywatnych elektrowni – w tym ta należąca do Przedsiębiorstwa Tramwajowego – a od 1904 roku także miejska, przy ul. Grobla. I to jest początek  zawodowej energetyki w Poznaniu. Jednak dla nas, energetyków z Veolii, prawdziwa inauguracja to rok 1929 i uruchomienie nowoczesnej na owe czasy elektrowni na Garbarach, którą stopniowo rozbudowywano, a w roku 1965 rozpoczęto jej przebudowę na elektrociepłownię. Ze względu na ciągle rosnące potrzeby miasta oraz ograniczenie możliwości rozbudowy Elektrociepłowni Garbary, w roku 1970 podjęto decyzję o budowie nowego źródła. Pierwsze dostawy ciepła z Elektrociepłowni Karolin popłynęły w roku 1975. I tak jest do dziś – produkujemy ciepło i energię elektryczną oraz parę technologiczną na potrzeby mieszkańców Poznania, instytucji publicznych, okolicznego przemysłu, ale nie zapominamy przy tym o konieczności stałego doskonalenia się, rozwijania, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań przyjaznych środowisku.

Czym jest ciepło systemowe?

To określenie dla ciepła i ciepłej wody użytkowej, dostarczanych przez polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze do biur, mieszkań, zakładów przemysłowych i obiektów handlowych. Produkowane w elektrociepłowniach wraz z energią elektryczną w skojarzeniu – czyli kogeneracji, co jest optymalnym sposobem zaopatrywania miast w ciepło, przede wszystkim z powodu wysokiej efektywności procesu oraz  zużycia paliw. Przesyłane jest dzięki instalacjom ciepłowniczym w sposób  przyjazny środowisku, bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny i konkurencyjny cenowo. Obecne nowoczesne systemy przesyłu ciepła wykorzystują rozwiązania z obszaru „Smart city”, automatycznie dostosowujące  pracę do odczytywanych zdalnie i w czasie rzeczywistym parametrów z poszczególnych elementów sieci, takich jak przepompownie czy węzły. W efekcie możliwe jest bardziej  racjonalne wykorzystywanie energii z korzyścią dla środowiska (bo zmniejsza się emisję dwutlenku węgla) i portfela użytkowników.

Obserwujemy obecnie tendencję do rezygnacji z węgla na rzecz paliw bardziej przyjaznych środowisku. Jak odpowiada na to wyzwanie Veolia Energia Poznań? 

Od wielu lat wykorzystujemy nie tylko węgiel, ale i biomasę – czyli paliwo neutralne pod względem CO2. W tym roku rozpoczęliśmy projekt „zielonych weekendów” – okresowej produkcji ciepła wyłącznie z biomasy przy współpracy z Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, dzięki czemu ograniczamy  wpływ na środowisko i przyczyniamy się do czystszego powietrza w mieście. Stawiając na wzrost udziału produkcji ze źródeł odnawialnych, wpływamy też na zmniejszenie śladu węglowego przedsiębiorstwa i stawiamy kolejny krok w kierunku dekarbonizacji. W te działania wpisują się także inne nasze projekty – we współpracy z firmą Volkswagen wdrożyliśmy odzysk ciepła ze sprężarek w halach produkcyjnych Odlewni w Poznaniu. W pobliskim Szlachęcinie natomiast trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia instalacji odzysku ciepła ze ścieków podczas procesu ich oczyszczania, a w Elektrociepłowni Karolin budujemy akumulator ciepła. Przygotowujemy się także do zastąpienia innymi technologiami części funkcjonujących obecnie bloków węglowych. Tego typu projekty są zgodne z naszą misją, czyli odnawianiem zasobów świata, i z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy, by zasoby, które do tej pory były traktowane jako bezwartościowe – czy to ciepło odpadowe trafiające do otoczenia, czy ścieki – można było wykorzystywać do zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności, np. do produkcji ciepła. 

Nieco z innej” beczki”…
Ciekawym precedensem było m.in. osiedlenie się pary sokołów wędrownych na platformie lęgowej zamontowanej na kominie Elektrociepłowni Karolin. Jakie inne kroki poczyniono na rzecz ochrony środowiska i klimatu?

Platformę lęgową zamontowaliśmy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Pierwszymi jej mieszkańcami w 2018 roku były pustułki, jednak z przyczyn nie do końca wyjaśnionych z lęgu udało się uratować tylko jedno pisklę, a para dorosłych zaginęła. W bieżącym roku platformę wykorzystały sokoły wędrowne, które szczęśliwie odchowały cztery zdrowe młode, zaobrączkowane w maju 2020. Ponadto – na budynku biurowca zamontowano budki lęgowe dla jerzyków. Na terenach zielonych należących do Veolii od kilku lat chroni się nietoperze, poza montowaniem specjalnych budek przeprowadzono kilka udanych akcji ratujących te ssaki, we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra. W czasie suszy wystawia się też specjalne poidła dla ptaków i zwierząt. Dbając o najmniejszych lokatorów i „gości”, w kilku miejscach elektrociepłowni zadbaliśmy o przygotowanie tzw. hoteli dla owadów.

Przy udziale specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego przeprowadziliśmy inwentaryzację terenów cennych przyrodniczo. Dzięki akcji nasadzeń na terenach Veolii Energii Poznań przybyło kilkadziesiąt drzew iglastych i liściastych oraz pole lucerny siewnej. W akcji sadzenia  krzewów przyjaznych ptakom wzięli udział pracownicy spółki. Wokół centrum konferencyjnego powstały rabaty kwiatowe z gatunkami sprzyjającymi rozwojowi owadów,  w tym też celu  rozpoczęliśmy  zakładanie kwietnej łąki. Przy zasadzonych młodych drzewkach w tym roku umieściliśmy specjalne worki nawadniające. 

Działania związane z dbałością o bioróżnorodność to oczywiście tylko dodatek do naszych codziennych starań, związanych z produkcją energii. Przez ostatnich dziesięć lat zmniejszyliśmy dwukrotnie zużycie wody; pobraną z Warty wykorzystuje się wielokrotnie, a ponad sześćdziesiąt procent po oczyszczeniu trafia z powrotem do rzeki. Dzięki podłączeniom budynków do miejskiej sieci cieplnej pomagamy likwidować szkodliwą niską emisję w mieście. Stosujemy gospodarkę obiegu zamkniętego – pozostałości po procesie spalania to dla nas nie bezużyteczne odpady, ale dodatkowy produkt, który znajduje zastosowanie w przemyśle, m.in. cementowniach i budownictwie drogowym. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom i inwestycjom w ostatnich latach sześciokrotnie zmniejszyliśmy emisję pyłu, siedmiokrotnie – emisję tlenków siarki. Emitujemy już o trzydzieści procent mniej dwutlenku węgla, a do 2025 roku chcemy go zredukować o pięćdziesiąt pięć procent.

Niedawno rozstrzygnięty został konkurs dla studentów Politechniki Poznańskiej na najlepszą pracę inżynierską. Jakie prace zostały nagrodzone? 

Konkurs ten jest organizowany przez Veolię Polska i Politechniki w Łodzi, Warszawie i Poznaniu, realizowany w tych miastach przez lokalne spółki Veolii; w tym roku miała miejsce jedenasta edycja.

Od 2010 roku w plebiscycie wzięło udział łącznie około stu pięćdziesięciu studentów Politechniki Poznańskiej. Tematyka zgłaszanych prac dotyczy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią w przemyśle i gospodarce komunalnej, usług okołociepłowniczych czy produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. To dobra okazja do skonfrontowania naszych wieloletnich doświadczeń ze świeżym spojrzeniem na zagadnienia energetyczne młodych inżynierów – zresztą kilkoro z uczestników poprzednich edycji znalazło zatrudnienie w Veolii Energii Poznań. W tym roku pierwsze miejsce zdobył student z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dzięki pracy „Technologie zgazowania odpadów komunalnych zintegrowane ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła”. Drugie miejsce i udział w zdalnej Veolia Summer School przypadło studentce Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu za pracę „Analiza procesu spalania gazu ziemnego w modelowej komorze turbiny gazowej”.

Veolia obecna jest w życiu miasta, aktywnie uczestniczy w piknikach rodzinnych, Poznańskim Dniu Energii czy Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej. Co staracie się Państwo przekazać Poznaniakom podczas takich spotkań? Czy mówi się o oszczędzaniu energii?

Tradycyjnie bierzemy udział w imprezach i festynach organizowanych w Poznaniu, których temat przewodni dotyczy szeroko rozumianej energii. Na przygotowanym stoisku przedstawiamy działania Veolii związane z produkcją energii, ochroną środowiska, troską o klimat. Przedstawiamy różne projekty, które służą oszczędzaniu energii; propagujemy walkę z niską emisją, usługę efektywnego zarządzania energią w budynkach, zdalne sterowanie siecią, akcję „Trzymaj Ciepło” dotyczącą badań termowizyjnych budynków, prezentujemy inwestycje i modernizacje naszych urządzeń, służące lepszemu wykorzystaniu paliw i ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko.

Chcę wyraźnie podkreślić, że naszym celem jest prowadzenie działań wpisujących się w politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej przy zachowaniu bezpieczeństwa naszych klientów oraz pracowników.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.