Notice: Trying to get property 'alias' of non-object in /www/merkuriusz-com-pl/components/com_k2/router.php on line 292
Najistotniejsze jest to, co niematerialne…

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$introtext in /www/merkuriusz-com-pl/plugins/content/spojnik/spojnik.php on line 15
piątek, 26 luty 2021 03:53

Najistotniejsze jest to, co niematerialne…

z Nadleśniczym Tomaszem Kwiecińskim z Nadleśnictwa Piaski rozmawia Merkuriusz

W roku 2020 obchodzimy 100-lecie istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Co dla Państwa oznacza ta rocznica? 

Poznańską Dyrekcję Lasów Państwowych powołano 31 stycznia 1920 roku. Jubileusz jest dla nas wyjątkową rocznicą. Przez cały wiek pokolenia leśników dbały o nasze lasy, które, co trzeba podkreślić, są otwarte dla wszystkich. 

Dla ludzi sto lat to długi czas, dla lasu, to zaledwie chwila, przez którą wydarzyło się bardzo wiele. Z troską dbaliśmy o przyrodę, tworzyliśmy struktury swoich jednostek, ale także udzielaliśmy się społecznie. Rocznica pokazuje, że wybraliśmy dobrą drogę, zbudowaliśmy solidne postawy do dalszego funkcjonowania. Ten czas to dla Nadleśnictwa Piaski bardzo szczególny moment. We wrześniu 2019 roku, po siedemdziesięciu czterech latach od rozpoczęcia funkcjonowania jednostki, pracownicy ufundowali sztandar. Jest on dla nas symbolem więzi łączącej obecnych i byłych pracowników nadleśnictwa oraz wszystkie osoby, firmy i instytucje, z którymi od lat współpracujemy. To także symbol łączący nas, leśników, z małymi ojczyznami, w których mieszkamy razem ze swoimi rodzinami, a współdziałanie stanowi o naszej sile.

Czym jest zrównoważony rozwój w kontekście gospodarki leśnej? Czy lasów w naszym kraju przybywa czy ubywa?

Lasy są jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego i czynnikiem kształtującym równowagę ekologiczną. Dziś dla większości z nas najistotniejsze jest to, co niematerialne – czyste powietrze, woda, dzika przyroda, spokój i piękno krajobrazu.

W coraz mniejszym stopniu dostrzegamy pozostałe korzyści, jakie daje nam las – przede wszystkim drewno. Jednak mimo upływu setek lat jest ono nadal surowcem niezbędnym, którego niczym nie da się zastąpić, a przy tym doskonałym – jego produkcja nie powoduje emisji zanieczyszczeń, wręcz przeciwnie – daje nam życiodajny tlen.

Zrównoważone leśnictwo to w obecnych czasach trudne zadanie i jednocześnie wyzwanie . Jest kluczem łączącym wszystkie elementy, które składają się na oczekiwania społeczeństwa. Jest więc miejsce dla przyrody, szczególnie zagrożonej wyginięciem, dla człowieka, który chce uciec od zgiełku miasta, a także miejsce na wykorzystanie funkcji produkcyjnych lasu. To także metoda zarządzania ogromnym bogactwem, która pozwoli nam przekazać je naszym dzieciom i wnukom w przynajmniej równie dobrym stanie, jak dziś.

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie wynosi ona w Polsce ponad 9,2 miliony hektarów. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 miliony hektarów zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21 procent w roku 1945 do 29,6 procent obecnie. Systematycznie zwiększa się udział gatunków liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy przyszłego drzewostanu do warunków. Dzięki temu w latach 1945-2018 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wzrosła z 13 do około 24 procent.

W celu ratowania chorych dębów przeprowadzacie Państwo lotnicze opryski drzewostanów. Jakie inne działania na rzecz ekosystemu są podejmowane?

Opryski, o których pani wspomniała, wykonywane są przez leśników w ostateczności. Każdy zabieg musi być zgodny z przepisami prawa, a stosowany może być wyłącznie środek biologiczny, który jest całkowicie bezpieczny dla innych istot żywych z wyłączeniem konkretnego szkodnika. Zanim przystąpimy do oprysków, podejmujemy działania mające na celu określenie zdrowotnego stanu drzewostanu. Dwa razy w roku przeprowadzamy inwentaryzacje posuszu, określając ile drzew uschło na przełomie ostatnich sześciu miesięcy, a określenie stopnia defoliacji, czyli ubytku liści w czerwcu, umożliwia nam ustalenie poziomu rozwoju danego szkodnika. Podejmujemy też działania w celu zatrzymania wody w lesie, wprowadzamy nowe pokolenie drzew, stosując szeroką gamę sadzonek, poczynając od dębów, lip, grabów czy klonów, a kończąc na gatunkach biocenotycznych, jak dereń, bez czarny, czereśnia, jabłoń, kalina czy grusza.

Od kilu lat sadzimy w lesie w ramach ochrony sadzonki jarzębu brekinii. To gatunek,  chroniony, który doskonale czuje się na naszym terenie. Oczywiście na posadzenie każdego takiego drzewka w lesie musimy uzyskać zgodę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jesteśmy pewni, że brzęk – jak popularnie nazywa się jarząb brekinii – utworzy w przyszłości piękny, niecodzienny las. 

Podczas prac zwracamy szczególną uwagę na drzewa dziuplaste, które są miejscem lęgowym ptaków – sprzymierzeńców naszych lasów. Każdorazowo analizujemy, czy dany zabieg może mieć negatywny skutek dla ekosystemu leśnego, a jeżeli wystąpi choćby cień niepewności wstrzymujemy prace. 

Z każdym rokiem coraz większym problemem staje się susza, jej skutkiem był chociażby pożar w Leśnictwie Stawiszyn. Czy można przygotować się na niedobór opadów?

Stale monitorujemy las, zarówno ze względu na sytuację pożarową, jak i jego ochronę. Susza powoduje wiele zjawisk związanych z osłabieniem drzew, działaniem różnych owadów,  grzybów czy roślin, jak na przykład jemioła. Wobec obserwowanych zagrożeń ogromne znaczenie mają projekty realizowane przez Lasy Państwowe w ramach przeciwdziałania zmianom klimatu i suszy ze środków unijnych. W ramach ogólnopolskich projektów wciąż powstają nowe zbiorniki i urządzenia retencyjne, zatrzymujące i magazynujące wodę w lasach, torfowiskach itp. Zastawki stałe lub przenośne czy zbiorniki retencjonujące wodę w lesie można spotkać spacerując duktami leśnymi w okolicach Śremu, Gostynia czy Rawicza. Modernizowany jest też system ochrony przeciwpożarowej lasów – tu ogromne znaczenie ma budowa i doposażenie dostrzegalni pożarowych, zakup sprzętu, budowa stacji meteorologicznych i inne działania. Na terenie naszego nadleśnictwa zlokalizowane są dwie wieże przeciwpożarowe. Jedna z kamerą do obserwacji naziemnej i druga klasyczna, w której na wysokości kilkudziesięciu metrów  patrolujemy las w zasięgu wzroku przy pomocy lornetki. 

Każdy pożar lasu jest dla nas wielką tragedią. W takich sytuacjach pomoc mieszkańców okolicznych miejscowości jest nieodzowna. To oni najczęściej zgłaszają widoczne zarzewie ognia bądź pomagają w akcji ratowniczej, w udrożnieniu nieprzejezdnych dróg, umożliwiając dojazd do pożaru. Wskazanie poszczególnym jednostkom gaśniczym najkrótszej drogi jest wielką pomocą, za którą bardzo dziękujemy. Zdarzają się przypadki pożarów lasu, gdzie wozy bojowe zmuszone są uszkodzić część pola uprawnego, celem przeprowadzenia sprawnej akcji czy dojazdu do samego pożaru. I w takich sytuacjach właściciele tych gruntów solidaryzują się z tragedią, jaka dotknęła ich sąsiada i nie wnoszą roszczeń. 

Po pożarze we wspomnianym przez panią Leśnictwie Stawiszyn, dzisiaj już rośne nowy las. Posadziliśmy dęby, które w przyszłości stworzą piękną dąbrowę. Jednak musimy wszyscy pamiętać, że przyrody nie da się ujarzmić – możemy tylko obserwować kierunki jej zmian i postępować zgodnie z jej rozwojem. 

Na terenie Nadleśnictwa Piaski znajduje się sześć rezerwatów przyrody i dwa obszary sieci NATURA 2000. Co świadczy o wyjątkowości tych terenów?

Wyjątkowość rezerwatów przyrody wynika z ich walorów w stanie naturalnym lub mało zmienionym, a także ekosystemów, siedlisk przyrodniczych oraz roślin i zwierząt, które charakteryzują się wysokimi wartościami przyrodniczymi, naukowymi i kulturowymi. Na administrowanym przez nas terenie znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty. Szczególność tych miejsc wiąże się z unikalnym krajobrazem, gdzie rzeka Warta meandrując utworzyła liczne starorzecza i zastoiska, a także z bogactwem gatunkowym rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Jesień to w naszym kraju czas smutnych rocznic. Czy w lasach Nadleśnictwa Piaski znaleźć można miejsca upamiętniające poległych mieszkańców?

Historia Nadleśnictwa Piaski rozpoczyna się w 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nietrudno domyślić się, więc, że przez lata nasze lasy były świadkami walk Polaków, najpierw o odzyskanie niepodległości, potem o pokonanie okupanta niemieckiego. O kraj walczyli także leśnicy. 

Na terenie Nadleśnictwa jest kilka miejsc ściśle związanych z historią. Dbamy o nie wspólnie z samorządami lokalnymi. W Leśnictwie Krasnolipka znajduje się głaz upamiętniający miejsce śmierci porucznika Stanisława Kamińskiego – dowódcy oddziału Powstańców Wielkopolskich z 1918 roku walczących o Rawicz. Setną rocznicę odzyskania niepodległości uczciliśmy bardzo symbolicznie – właśnie w tym miejscu posadziliśmy młode dęby. Będą świadkami historii. W uroczysku Dębno, w okolicach Rawicza, znajduje się obelisk upamiętniający miejsce śmierci w 1863 roku Stefana Bobrowskiego – jednego z przywódców Powstania Styczniowego, który stracił życie w pojedynku. Na miejscu zdarzenia, w lesie w pobliżu Żylic, mieszkańcy powiatu rawickiego postawili kamień z czarnego granitu. W lasach Sarnowy znajduje się pomnik – głaz poświęcony pamięci setek Polaków zamordowanych w więzieniu rawickim w latach 1939-1945. Tuż przy siedzibie nadleśnictwa w Piaskach znajduje się pomnik upamiętniający Władysława Kasprzaka, dwudziestojednoletniego pomocnika gajowego, który został rozstrzelany przez Niemców 12 września 1939 roku, czyli kilkanaście dni po wybuchu II wojny światowej. Pamiątkową tablicę odsłonięto w 2018 roku. Co szczególnie ważne, w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele rodziny Władysława Kasprzaka. Obiecałem im wtedy, że zawsze będziemy dbać o pomnik naszego młodego kolegi. 

Co jest dzisiaj priorytetem dla pracowników Nadleśnict

wa Piaski?

Jest nim działanie w sposób odpowiedzialny, profesjonalny i otwarty. Gospodarowanie lasami, które są naszym wspólnym dobrem jest dużym wyzwaniem. Staramy się zagwarantować ich trwałość oraz ciągle je powiększać. Chronimy zasoby przyrodnicze przed negatywnymi czynnikami przyrody ożywionej i nieożywionej. Robimy wszystko, aby połączyć wszelkie funkcje lasów z oczekiwaniami społeczeństwa i potrzebami gospodarki.

Lasy Państwowe są ugruntowaną firmą z tradycjami, w której praca daje poczucie stabilizacji, samorozwoju i bezpieczeństwa. Poprzez „terenowe” warunki pracy każdy z nas jest indywidualistą, który poza obcowaniem w przyrodą potrzebuje przyjaznych warunków pracy i partnerskich relacji pomiędzy współpracownikami.

fot. Archiwum Nadleśnictwo Piaski; Krzysztof Moroz

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.