Redakcja

Z panem Andrzejem Pawlakiem – organizatorem i komisarzem Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu, honorowym prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy – rozmawia Mariola Zdancewicz.

Jest pan honorowym prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy. Co się w takim stowarzyszeniu robi?

Zostało ono powołane w celu dbania o dziedzictwo i aktualne sprawy wikliniarzy i plecionkarzy oraz aby regulować związane z tą działalnością akty prawne. Chcielibyśmy także zaznaczyć swoją obecność poprzez troskę o wzory plecionkarskie, a także ochronę tej umiejętności, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Już w chwili powstania stowarzyszenia wiedzieliśmy, że nieuchronnie nadciąga globalizacja. I faktycznie z chwilą wejścia Polski do Unii zaczął się regres. Zgodnie z wytycznymi regulowana była działalność gospodarcza i – tu ciekawostka – plecionkarstwo zostało włączone do jednej kategorii Polskiej Klasyfikacji Działalności razem z tapicerstwem i stolarstwem. Okazało się to niestety bardzo niekorzystne, ponieważ plecionkarstwo jest jedyną profesją, która nie „zeswatała się” z żadną maszyną.

Z dr. Janem Maćkowiakiem rozmawia Mariola Zdancewicz

Co to znaczy mieć historię?

To ważne pytanie nie tylko w kontekście naszej placówki. Muzeum ma pięćdziesiąt pięć lat, ale ze względu na historię sięga do tradycji pierwszego w Polsce Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które powstało w Warszawie w roku 1875 i które z Warszawy przeniosło się do Poznania, co jest rzadkością. (śmiech!). Świadomość faktu, że jest się dziedzicem olbrzymiego dorobku, do którego trzeba mieć ogromny szacunek, jest swego rodzaju obciążeniem. 

poniedziałek, 11 listopad 2019 09:53

„Solidny partner w środowisku lokalnym” 2019

Po raz kolejny przyznano wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” realizowanym w ramach programu „Solidny Partner”. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się w dniu 10.10 2019 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie – wieloletniego partnera strategicznego programu.

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miejski w Legionowie, Urząd Miasta i Gminy Chorzele, Urząd Miasta i Gminy Sierpc, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Gminy w Przesmykach, Urząd Gminy Wiązowna, 

Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Urząd Gminy i Miasta w Bobolicach

Specjalne dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie:

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)

ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole (od 2003 r.)

Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.).

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także nagradzane inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Raporty ONZ oraz organizacji ekologicznych, oparte na wieloletnich obserwacjach i rzetelnych badaniach naukowych, sygnalizują postępującą degradację środowiska naturalnego (ocieplanie klimatu, zanieczyszczanie powietrza, niedobór wody, zaśmiecanie plastikiem i in.), spowodowaną działaniem ludzi i zagrażającą katastrofami ekologicznymi. Stąd też przeciwdziałanie tym zjawiskom jest obecnie jednym z priorytetów w strategii działania Komisji Europejskiej, a także jednym z podstawowych działań programu “Solidny Partner”.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, administracją samorządową i rządową, związkami samorządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Projekt jest integralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w 1995 r. (był wówczas jedynym tego typu programem w Polsce, która przechodziła głębokie przemiany polityczne i społeczne). Program otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz włączył się w inicjatywę ONZ, Global Compact, którą organizatorzy programu pomagali zainicjować w 2001 r. w Polsce i w której program “Solidny Partner” uczestniczy od początku.

Celem programu jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy partnerami społecznymi, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy. 

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z głównych zadań długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego (www.solidnypartner.pl). red.

poniedziałek, 11 listopad 2019 09:51

Nowe kompetencje dla studentów

Politechnika Poznańska zyskała możliwość podniesienia kompetencji studentów w zakresie najnowszych technologii ICT, a to za sprawą długoletniej współpracy z firmą Huawei – organizatorem I edycji konkursu ICT Competition.

 Konkurs ten może pomóc studentom w szybkim dostosowaniu się do wymagań branży poprzez opanowanie najnowszych technologii ICT. Jego celem jest nie tylko rozwijanie talentu studentów w branży ICT i przygotowanie ich pod kątem podjęcia pracy zawodowej, ale także wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnych z globalnymi standardami.

poniedziałek, 11 listopad 2019 09:50

Stanley Jordan w „Poznań Jazz Project”

Amerykański wirtuoz Stanley Jordan jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej wyróżniających się gitarzystów jazzowych – rekomenduje Dionizy Piątkowski, szef Ery Jazzu. Artysta perfekcyjnie opanował technikę gry tappingowej, w której muzyk o niebywałej zręczności i posiadający olśniewające umiejętności bawi się brzmieniem oraz nastrojem. I jest tak zarówno, gdy eksploruje feerią pomysłów w solowych prezentacjach, jak i gdy zaprasza do udziału w swoim muzycznym misterium innych instrumentalistów. Ale także i wtedy – jak w Poznań Jazz Project – gdy staje się solistą jazzowej orkiestry. Stanley Jordan po raz pierwszy zagra wraz z orkiestrą, wydarzenie będzie rejestrowane i ukaże się na płycie.

poniedziałek, 11 listopad 2019 09:47

Przyszłość widzę wspaniałą

Z rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Wojciechem Horą rozmawia Mariola Zdancewicz

Co to znaczy mieć historię?

To znaczy mieć budowany z mozołem bagaż tradycji – czasem pozytywny, czasem negatywny. Oznacza to także bazę doświadczenia, bazę kompetencji i zespół ludzki, który stanowi o wartości każdego przedsięwzięcia. Im ten zespół jest większy, bardziej zróżnicowany pod względem sposobów myślenia i postaw, tym historia i tradycja są bogatsze. Ogólnie rzecz biorąc, to historia jest istotą naszej uczelni, to jest wielka, tworząca ją wartość.

poniedziałek, 11 listopad 2019 09:47

Uroczysta inauguracja na PP

W dniu 2 października 2019 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy pełnej Auli odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. 

Na ceremonię przybyli znakomici goście, wśród nich minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wspólnie odśpiewany hymn rozpoczął uroczystość. Następnie głos zabrał rektor prof. Tomasz Łodygowski, który odwoływał się do minionego roku akademickiego, naznaczonego ważnym, bo zdarzającym się raz na sto lat, jubileuszem z jednej strony oraz wyzwaniami związanymi z wprowadzeniem w życie nowej ustawy z drugiej. Rektor przybliżył też plany na kolejne lata, wśród których są m.in. przenosiny wydziałów architektury i inżynierii zarządzania na teren kampusu Warta. Głos zabrała także pani minister przyznając, że Politechnika zajmuje się tematami kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki. Zostały także odczytane listy od prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. 

poniedziałek, 11 listopad 2019 09:45

Muzeum Instrumentów Muzycznych Nowe Brzmienie

Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, po trwającym kilka lat remoncie zostało otwarte dla zwiedzających. To jedyna w Polsce taka placówka. Mieści się w trzech kamienicach na poznańskim Starym Rynku. Kolekcja licząca dwa i pół tysiąca zabytków z różnych epok i wszystkich kontynentów zgromadzona jest w czterech działach: Europejskich instrumentach profesjonalnych, Europejskich instrumentach ludowych, Instrumentach pozaeuropejskich oraz Muzykaliach. 

Twórcą Muzeum był Zdzisław Szulc ­– kupiec, tenisista, kolekcjoner, uczestnik powstania wielkopolskiego – który na przełomie lat 1945/46 przekazał osiemdziesiąt obiektów Muzeum Wielkopolskiemu. Zainicjował on nowy rozdział w dziejach polskiej kultury muzycznej, czego wyznacznikami są m.in.: najstarsza tradycja Koncertów Sylwestrowych w Polsce (od 1949 r.), stała ekspozycja na Starym Rynku w Poznaniu (1952 r.), opisanie dziejów polskich skrzypiec (wystawa Skrzypce w Polsce – 1952 r. i Słownik lutników polskich – 1954 r.), współudział w powołaniu Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników w Warszawie (1954 r.) czy w przygotowaniu pierwszego na świecie Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego (od roku 1957).

Następca Zdzisława Szulca to Włodzimierz Kamiński (kustosz w latach 1959-91) – prezes Związku Polskich Artystów Lutników, długoletni juror konkursów lutniczych i skrzypcowych im. H. Wieniawskiego, budowniczy viola da gamba i skrzypiec – umocnił i rozwinął zakres działań Muzeum Instrumentów, przyczyniając się także do powstania szkolnictwa lutniczego w Polsce. Obecnie reprezentują je Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i Akademia Muzyczna. Jako pionier organizował w sposób nowoczesny podległą sobie placówkę, która nieustannie wzbogacała zbiory o cenne eksponaty oraz powiększała powierzchnię wystawienniczą i magazynową. W ten sposób Muzeum dołączyło do grona znaczących tego rodzaju obiektów w Europie.

Dzięki działalności Jacka Podbielskiego, kolejnego kustosza w latach 1991-97, Muzeum zaczęło funkcjonować w muzycznej panoramie Poznania także jako popularyzator muzyki dawnej. Cykle koncertów oraz nowatorskie rejestracje dźwiękowe z udziałem czołowych wykonawców muzyki barokowej, w których wykorzystano m.in. instrumenty z kolekcji muzealnej, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z inicjatywy kustosza Podbielskiego Muzeum było również współorganizatorem pięciu edycji Międzynarodowych Festiwali Celtyckich.

Najnowsza wystawa prezentuje pięćset wybranych najwybitniejszych obiektów. Na gości muzeum czeka nowa aranżacja ekspozycji, której dodatkowy walor stanowi możliwość wysłuchania prezentowanych instrumentów. Dostępne będą też tablety z przewodnikiem multimedialnym, w którym kuratorzy Muzeum przygotowali ścieżki zwiedzania połączone z prezentacją dźwiękową poszczególnych instrumentów lub grup instrumentalnych. Układ i aranżacja nowej wystawy Muzeum Instrumentów Muzycznych wyrosły z idei ukazania obiektów poprzez kontekst epoki, zespołu, miejsca i tradycji. Zatem zwiedzając, wyruszymy również w podróż przez wieki. 

Każda z szesnastu galerii odsyła widza do obszaru lub zjawiska, które są jej przewodnim tematem.

Dwie pierwsze kondygnacje prowadzą zwiedzającego przez wybrane zagadnienia z historii muzyki europejskiej. Parter obejmuje okres od późnego średniowiecza do końca XVIII wieku. To świat rodzącej się świeckiej muzyki instrumentalnej oraz dominującej w okresie baroku muzyki sakralnej i wokalno-instrumentalnej. Pierwsze piętro ekspozycji ukazuje widzowi przemijający w XVIII wieku czas muzyki dworskiej i następnie przenosi zwiedzającego do sal koncertowych, prezentując słynnych wirtuozów, ich muzykę kameralną, salonową aż wreszcie awangardową muzykę wieku XX. Drugie piętro z kolei przybliża tradycje muzyczne różnych kultur świata. Odkrywa bogactwo form instrumentów oraz ich funkcji w danej obyczajowości. Przedstawia niezwykłą różnorodność sposobów muzykowania – od najprostszych prekolumbijskich grzechotek i gwizdków po bardzo złożoną dźwiękowo i strukturalnie muzykę indyjską. 

Udostępnienie Muzeum dla publiczności wymagało wielokierunkowych przygotowań.

W 2016 r. rozpoczął się remont budowlany. Inwestycja obejmowała: wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie poddasza, wymianę stolarki okiennej, odnowienie elewacji oraz wymianę instalacji grzewczej. W 2016 r. za kwotę 92 250 zł wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2017 r. za kwotę 2 146 372 zł brutto zrealizowano zaplanowane prace. Całość odebrano protokołem 19 grudnia 2017 r. Równolegle trwały prace nad zaprojektowaniem, zaaranżowaniem i urządzeniem wystawy, której realizację w dużej części powierzono Joannie Lewandowskiej – autorce wizualnej oprawy ekspozycji. 

Koszty organizacji wystawy, obejmujące identyfikację wizualną, sprzęt multimedialny i oprogramowanie, nagłośnienie i sprzęt ekspozycyjny pokryte zostały ze środków Muzeum Narodowego w Poznaniu i wyniosły 600 786 zł. 

Łączna kwota wydatków to: 2 839 408 zł, w tym z dotacji majątkowej MKiDN: 1 820 000 zł.

Właściwy klimat Muzeum tworzą przede wszystkim obiekty. Objęto je szczególną troską i dlatego prawie wszystkie prezentowane instrumenty zostały poddane konserwacji (czterysta dziewięćdziesiąt sześć obiektów). Prace konserwatorskie trwały niemal dwa lata. Na ekspozycję trafiło około siedemdziesięciu pięciu instrumentów, w tym fortepiany z czasów Fryderyka Chopina (fortepian Fryderyka Buchholtza, fortepian Józefa Długosza), kolekcja instrumentów Borysa Malkina, pianino Heinricha Roloffa. Wśród tych instrumentów były takie, które wymagały szerokiego zakresu prac – na przykład konserwacja fortepianu Długosza pochłonęła około półtora tysiąca godzin pracy. Zakończono także kolejny etap konserwacji wyjątkowego obiektu – klawesynu Burkharda Tschudiego, zakupionego do zbiorów MNP w 2013 r., na którym koncertował Carl Philipp Emanuel Bach. W przypadku instrumentów prace konserwatorskie objęły niezwykle różnorodne materiały – surowe drewno, powierzchnie drewna lakierowanego i politurowanego, metal, kość, tkaninę, skórę. Oczyszczono także wszystkie eksponaty, w wielu wypełniono ubytki formy, wykonano snycerkę, uzupełniano kolorystykę. 

Konserwacja instrumentów wykonana została w Pracowni Konserwacji Instrumentów Muzycznych przez takich mistrzów jak: Piotr Cieślak, Mirosław Baran, Maciej Szarafiński i Tomasz Czaja, z pomocą konserwatorów z Pracowni Konserwacji Zabytków Etnograficznych, Pracowni Konserwacji Mebli, pod nadzorem Głównego Konserwatora MNP Agnieszki Kunickiej Goldfinger, przy bliskiej współpracy z działem merytorycznym MIM. Pieczę nad właściwymi warunkami ekspozycji i magazynowania sprawuje Pracownia Profilaktyki Muzealnej. 

Opracowała: Aleksandra Sobocińska 

 

Koncepcja i scenariusz: 

Patryk Frankowski,
Joanna Lewandowska

przy współudziale
Katarzyny Jaśkowiak,
Olgi Olejniczak
i Janusza Jaskulskiego

Z panią Anną Gogołek rozmawia Mariola Zdancewicz

Prowadzi Pani znaną w Polsce klinikę doktora Sebastiana Kuczyńskiego.Pracuje Pani jako kosmetolog. Jak wygląda Pani droga zawodowa?

Skończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia ogólna na Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu i tam otrzymałam tytuł licencjata, następnie z tytułem magistra ukończyłam kierunek menedżer produktu kosmetycznego na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie jestem doktorantką na studiach stacjonarnych również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zawodowo tak jak Pani wspomniała zajmuję się zarządzaniem kliniką doktora Sebastiana Kuczyńskiego, wykonuję także zabiegi z wykorzystaniem Energy Based Devices oraz prowadzę zajęcia ze studentami.

poniedziałek, 11 listopad 2019 09:42

Las powróci

Z nadleśniczym Nadleśnictwa Czerniejewo Zbigniewem Błasiakiem rozmawia Wiola Ordon.

Sierpień 2017 roku nie był dla Państwa okresem beztroskich wakacji. Miał wtedy miejsce huragan 100-lecia. Jakie szkody odnotowali pracownicy nadleśnictwa?

Niestety huragan z 11 sierpnia 2017 roku odcisnął swoje piętno na czerniejewskich lasach. Mimo że – szczególnie w ostatnich latach – z uwagi na powtarzające się susze trudno mówić o beztroskich wakacjach osób dbających o lasy, to skutki tego huraganu zmusiły leśników do pełnej mobilizacji i zdwojenia wysiłków, by uratować to, co zostało po nawałnicy. Według wstępnych ocen uszkodzeniu uległo ponad tysiąc pięćset hektarów lasu, a masa powalonych drzew szacowana była na około dwieście tysięcy metrów sześciennych. Z aktualnych danych – już z perspektywy wykonania prac w celu porządkowania skutków klęski – wynika, że powierzchnia drzewostanów uszkodzonych całkowicie przekroczyła siedemset hektarów, czyli o sto hektarów więcej, niż pierwotnie szacowaliśmy. A masa pozyskanego drewna sięgnęła dwustu trzydziestu tysięcy metrów sześciennych.      

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.